Samenwerking

Wij werken in de regio, maar steeds vaker ook daarbuiten, samen met verschillende partijen op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Een selectie van onze samenwerkingspartners vindt u hieronder.

Gemeenten

Binnen de gemeenten waarin wij actief zijn vindt er regelmatig overleg plaats in het kader van de WMO, (de ontwikkeling van) woonservicezones, zorgloketten en nieuwbouwprojecten.

Woningcorporaties

Samen met woningcorporaties in de regio werken wij samen om te komen tot op elkaar afgestemde dienstverlening. Het betreft o.a. PeelrandWonen in Boekel, Area in Uden, Wovesto in Sint-Oedenrode, Mooiland Maasland in Grave en BrabantWonen in Oss.

Met BrabantWonen hebben wij een bijzondere en strategische samenwerking, gericht op het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en projecten op het gebied van wonen, zorg en welzijn in de regio Oss-Uden-Veghel, Den Bosch en Grave.

Ziekenhuis Bernhoven​

Ziekenhuis Bernhoven richt zich voor een groot deel op dezelfde regio als BrabantZorg en is gevestigd in Uden. BrabantZorg en Bernhoven zijn belangrijke partners voor elkaar en hebben in 2007 een intentieovereenkomst met elkaar gesloten voor de herontwikkeling van de bestaande terreinen en het realiseren van het zorg- en herstelhotel Udens Duyn op het terrein van het nieuwe ziekenhuis in Uden. Daarnaast wordt samengewerkt in de zogenoemde ZorgAlliantie. Doel van deze verticale samenwerking is het realiseren van naadloos op elkaar aansluitende dienstverlening aan cliënten (ketenzorg).

GGZ Oost Brabant

Wij werken intensief samen met de GGZ Oost Brabant, vooral op het raakvlak van de psychogeriatrische en psychiatrische zorg.

Dichterbij

Wij werken intensief samen met Dichterbij, een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in het gebied tussen Den Bosch, Eindhoven, Venlo en Nijmegen.

ActiZ

Wij zijn aangesloten bij ActiZ, de brancheorganisatie voor de sector verpleging en verzorging. Wij hebben ons geconformeerd aan de governancecode en de Norm Verantwoorde Zorg die in de sector wordt gehanteerd en participeren actief in het beleid en bestuur van ActiZ.

Samen in Zorg

Wij zijn lid van 'Samen in Zorg'; een vereniging die bestaat uit zorgpartners in de regio Oss- Uden-Veghel. Zij stellen zich ten doel de onderlinge samenhang van zorg tussen verschillende zorgaanbieders te verbeteren.

Overige samenwerkingen

Daarnaast werken wij samen met:

  • Cliëntenplatforms
  • Welzijnsorganisaties
  • Zorgverzekeraars
  • Het Zorgkantoor
  • De Inspectie voor de gezondheidszorg​