Kwaliteitsvenster thuiszorg Den Bosch

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat ook de thuiszorg regio Den Bosch zich leiden door de mening van de klant: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening? 

Thuiszorg regio Den Bosch is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven. ​​

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Waardering cliënten en mantelzorgers
​​​De PREM-vragenlijst is een belangrijk instrument om de tevredenheid over de zorg van cliënten te monitoren en hiervan te leren. De bevindingen worden jaarlijks besproken in de wijkteams. Middels een werkgroep met verschillende disciplines wordt uitgewerkt hoe de PREM goed onder de aandacht gebracht kan worden bij cliënten en mantelzorg. We willen cliënten bekend maken met de mogelijkheid de PREM in te vullen in PUUR. voor jou. Doel is om op deze wijze van meer cliënten feedback te ontvangen.

Waardering medewerkers
Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren. 

Huishoudelijke Thuiszorg
De huishoudelijke thuiszorg heeft naar aanleiding van het uitgezette ervaringsonderzoek in 2022 met alle medewerkers, tijdens een leuke bijeenkomst met lunch, de uitkomsten besproken. Een actiepunt dat hieruit voortkwam is samenwerking met de thuiszorgteams. Wat verwachten we van elkaar? Dit gaan we in 2023 uitwerken.

Persoonsgerichte zorg
Dit jaar zijn de audits Persoonsgerichte zorg voor de thuiszorg weer opgepakt. De uitkomsten van deze audit worden besproken in het team. De acties die hieruit voortkomen worden vastgelegd in het actieplan Kwaliteit. Een aantal medewerkers uit de teams hebben de opleiding gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie gevolgd. Zij dienen als vraagbaak en delen hun kennis met de teams.

Huishoudelijke Thuiszorg
Binnen de mogelijkheden die we hebben, gezien de uitdagingen in de arbeidsmarkt, hebben we in 2022 steeds getracht de match tussen klanten en medewerkers zo goed mogelijk te maken. In 2023 wordt deze uitdaging nog groter, gezien de krapte op de arbeidsmarkt, daarom zal één van onze focuspunten zijn het werven van nieuwe medewerkers.

Eigen regie
Eigen regie is in de thuiszorg een belangrijk onderwerp. Om samen met cliënt en mantelzorg hierover een goed gesprek te kunnen voeren, zijn medewerkers in de thuiszorg getraind in SamenZorggesprekken Deze trainingen zijn inmiddels afgerond. De tweede helft van 2022 wordt gebruikt voor implementatie en het borgen van deze kennis.

Huishoudelijke Thuiszorg
Meewerkend coördinatoren huishoudelijke thuiszorg hebben de training SamenZorggesprekken gevolgd in 2022.

In de huishoudelijke thuiszorg wordt bij de intake met de cliënt een ondersteuningsplan gemaakt, vanuit de visie op positieve gezondheid. Samen met de collega's hebben we gekeken naar de visie op werk. Hoe kijken we hiernaar, wat is echt belangrijk? Als resultaat hebben we een gezamenlijke visie voor de huishoudelijke thuiszorg BrabantZorg-breed ontwikkeld.

SamenZorg in de wijk (met aandacht voor samenwerking en netwerken)
Begin 2021 is een wijkindeling tot stand gekomen die voor thuiszorg en huishoudelijke thuiszorg gelijk is. Hierdoor hebben thuiszorgteams en huishoudelijke thuiszorgteams elkaar leren kennen en kunnen samenwerken. 2022 heeft in het teken gestaan van elkaar steeds beter leren vinden en gebruikmaken van elkaars expertise.

Zorgtechnologie
Samen met de consulent zorgtechnologie is gekeken naar de mogelijkheden voor een digitale/technologische route. Dit staat als actiepunt in het actieplan 2022. Wellicht volgt een pilot om m.b.v. digitale routeplanning de efficiëntie te kunnen verhogen.

Huishoudelijke Thuiszorg
In de huishoudelijke thuiszorg wordt gebruikgemaakt van betere ergonomische materialen zoals de Swiffer en het microvezeldoekje.
In 2022 had men in een andere regio binnen BrabantZorg het plan om te kijken of een robotstofzuiger/dweil een toevoeging in de huishoudelijke thuiszorg zou zijn. Door omstandigheden is deze pilot nog niet afgerond. Deze zal in 2023 verder opgepakt worden. 

Bekijk hier het kwaliteitsverslag van 2022.