Waardering medewerkers en vrijwilligers

Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek wordt bekeken wat goed gaat en wat beter kan binnen BrabantZorg.

Medewerkers  

 

cijfers ophalen voor Den Bosch
Trots: 89%
Plezier 79%


Werkplezier wordt in 2022 een belangrijk item binnen BrabantZorg. Individuele medewerkers en teams worden middels enquêtes bevraagd op wat voor hen belangrijke voorwaarden zijn voor werkplezier. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de teamoverleggen.

De huishoudelijke thuiszorg is bezig met een specifiek onboarding traject voor nieuwe medewerkers huishoudelijke thuiszorg. Samen met de academie wordt BrabantZorg-breed aan de slag gegaan om te kijken welke opleidingen vooraf aangeboden kunnen worden. Dit project zit in de verkennende fase. Er wordt gedacht aan scholing op het gebied van hygiëne en ergonomisch werken, aangeboden als een e-learning vanuit minerva, aangevuld met een informatieboekje op papier voor alle nieuwe medewerkers. Het doel is dit te realiseren in 2022