Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers  


Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Thuiszorg

Sinds een aantal jaren wordt de ervaring van medewerkers gemeten middels een jaarlijks ervaringsonderzoek. Waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren. De uitkomsten van het ervaringsonderzoek worden per team tijdens een teamvergadering doorgesproken.

Huishoudelijke thuiszorg

In 2023 is de uitdaging nog groter om een juiste match tussen klanten en medewerkers te vinden, gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Daarom zal één van onze focuspunten zijn het werven van nieuwe medewerkers.