Waardering cliënten en mantelzorgers

​​​De PREM-vragenlijst is een belangrijk instrument om de tevredenheid over de zorg van cliënten te monitoren en hiervan te leren. De bevindingen worden jaarlijks besproken in de wijkteams. Middels een werkgroep met verschillende disciplines wordt uitgewerkt hoe de PREM goed onder de aandacht gebracht kan worden bij cliënten en mantelzorg. We willen cliënten bekend maken met de mogelijkheid de PREM in te vullen in PUUR voor jou. Doel is om op deze wijze van meer cliënten feedback te ontvangen.
In de huishoudelijke thuiszorg wordt ervaringsonderzoek door de gemeente gedaan. Deze informatie is voor de huishoudelijke thuiszorg zeer waardevol.

Resultaat thuiszorg
 

​​​​​​​​​Zorgkaart Nederland

Cliënten en naasten kunnen op ieder moment gebruik maken van Zorgkaart Nederland om hun ervaring met thuiszorg regio Uden ​met ons te delen.​