Waardering cliënten en mantelzorgers

Thuiszorg

De PREM-vragenlijst is een belangrijk instrument om de tevredenheid over de zorg van cliënten te monitoren en hiervan te leren. De bevindingen worden jaarlijks besproken in de wijkteams. Middels een werkgroep met verschillende disciplines wordt de PREM meer onder de aandacht gebracht bij cliënten en de mantelzorg. Het doel is om op deze wijze van meer cliënten feedback te ontvangen.

Huishoudelijke Thuiszorg

Op dit moment wordt er geen cliënttevredenheidsonderzoek binnen BrabantZorg uitgevoerd voor de cliënten van de huishoudelijke thuiszorg. In 2023 wordt er een onderzoek uitgevoerd of we de cliëntervaringen ook voor de huishoudelijke thuiszorg kunnen gaan ophalen.