Passende en veilige zorg en ondersteuning

Per thuiszorgteam is er een aandachtsvelder PLIC en een aandachtsvelder medicatieveiligheid. Ook zijn er afgelopen jaar meerdere PRISMA-analyses geweest. Evaluatiepunten en verbeteracties worden in de teams besproken en opgepakt.