Passende en veilige zorg en ondersteuning

Zorg wordt uitgevoerd op basis van het zorgplan. De wijkverpleegkundigen doen hierop een consistentiecheck en bewaken hiermee de kwaliteit van zorg.

Extreme woonsituaties
We hebben als huishoudelijke thuiszorg steeds meer te maken met extreme woonsituaties. In 2023 wordt er beleid ontwikkeld rondom het omgaan met vervuilde huishoudens. Medewerkers krijgen handvatten om een goede objectieve beoordeling te doen en daar acties op uit te kunnen zetten. Dit willen we in 2023 afgerond hebben.