Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

Dit jaar zijn de audits Persoonsgerichte zorg voor de thuiszorg weer opgepakt. De uitkomsten van deze audit worden besproken in het team. De acties die hieruit voortkomen worden vastgelegd in het actieplan kwaliteit. Een aantal medewerkers uit de teams hebben de opleiding gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie gevolgd. Zij dienen als vraagbaak en delen hun kennis met de teams.

In de huishoudelijke thuiszorg wordt dit jaar verder gegaan met het maken van een passende match tussen cliënt en medewerker. Uitgangspunt is altijd de behoefte van de cliënt, hierbij wordt op basis van kwaliteiten van de medewerker geprobeerd de goede match te maken. Tijdens de intake wordt met de cliënt een ondersteuningsplan gemaakt vanuit de visie op positieve gezondheid.

Eigen regie

Eigen regie is in de thuiszorg een belangrijk item. Om samen met cliënt en mantelzorg hierover een goed gesprek te kunnen voeren zijn medewerkers in de thuiszorg getraind in Samenzorggesprekken Deze trainingen zijn inmiddels afgerond. De tweede helft van 2022 wordt gebruikt voor implementatie en het borgen van deze kennis.


In de huishoudelijke thuiszorg wordt bij de intake met de cliënt een ondersteuningsplan gemaakt vanuit de visie op positieve gezondheid. Samen met de collega's zijn we aan het kijken naar de visie op werk. Hoe kijken we hiernaar, wat is echt belangrijk? Ook willen we aan de slag met een gezamenlijke visie voor de huishoudelijke thuiszorg BrabantZorg-breed.

 

Samen zorg in de wijk (met aandacht voor samenwerking en netwerken)

Er is eind 2020 gekeken of routes tussen thuiszorg en huishoudelijke thuiszorg overeen kunnen gaan komen, zodat zoveel mogelijk dezelfde medewerkers bij dezelfde klanten komen (gezamenlijk rond de klant staan). Ook zal SWWZ ontwikkelingen met zich meebrengen, waar we nog intensievere samenwerking met elkaar aan kunnen gaan, zodat we kunnen toewerken naar een automatisme dat je elkaar weet te vinden wanneer je een gezamenlijke cliënt hebt. Om hiertoe te komen is begin 2021 een wijkindeling tot stand gekomen welke voor thuiszorg en huishoudelijke thuiszorg gelijk is. Waardoor thuiszorgteams en huishoudelijke thuiszorgteams elkaar gaan leren kennen en samenwerken. 2022 zal in het teken staan van elkaar steeds beter leren vinden en gebruikmaken van elkaars expertise.

Zorgtechnologie

Zorgtechnolgie neemt een steeds belangrijker plaats in bij het geven van zorg aan onze cliënten. In de thuiszorgteams wordt inmiddels gewerkt met verschillende soorten zorgtechnologie, denk aan, de Compaan, de Medimo, de Freestyle libre en Ortomate. Medewerkers zijn hier inmiddels in geschoold.

Samen met de Consulent Zorgtechnologie is gekeken naar de mogelijkheden voor een digitale/technologische route. Dit staat als actiepunt in het actieplan 2022. Wellicht volgt een pilot om m.b.v. digitale routeplanning de efficiëntie te kunnen verhogen.

In de huishoudelijke thuiszorg wordt steeds meer gebruikgemaakt van betere ergonomische materialen zoals de swiffer en het microvezeldoekje. In 2022 wordt in een andere regio binnen BrabantZorg bekeken of een pilot met een robotstofzuiger/dweil een toevoeging is in de huishoudelijke thuiszorg. Wanneer hier een positief advies uit volgt wordt dit ook in de regio Den Bosch opgestart.