Kwaliteitsvenster Odendael

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Odendael zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Odendael is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Waardering cliënten en mantelzorgers
Gezien het aantal reacties hebben we in 2022 extra aandacht gegeven aan het achterlaten van de waardering van de cliënten op ZorgkaartNederland. Dit hebben we gedaan door folders uit te delen aan cliënten, het op te nemen in een nieuwsbrief en tijdens het inhuizingsgesprek en het ccp’ers overleg met de cliënt en naasten te benoemen. Verder hebben we het besproken met de cliëntenraad. We hopen dan ook dat de respons in 2023 hoger zal zijn.

Vrijwilligers
Het werven en binden van vrijwilligers is door COVID-19 in 2022 een uitdaging geweest. De verhouding tussen vraag en aanbod was daardoor niet in balans.

Eind 2022 hebben we een nieuwe vrijwilligerscoördinator aangesteld.
Om te weten te komen wat de vrijwilligers van hun werk vinden hebben we in 2022 een ervaringsonderzoek uitgezet. De resultaten gaan we in 2023 oppakken.

Vrijwilligers worden in toenemende mate betrokken bij BrabantZorg door ze hetzelfde te benaderen als medewerkers. Vrijwilligers worden uitgenodigd voor het zomerfestival en de kerstborrel.

Persoonsgerichte zorg
In 2022 gaan we inzetten op het SamenZorggesprek. Door vooral te vragen naar ‘wat wilt u’ en ‘wat kunt u nog zelf’, behoudt de cliënt de eigen regie en autonomie en kunnen we inspelen op de behoefte en wensen van de cliënt. Wederzijdse verwachtingen worden hier goed in meegenomen.

De trainingen rondom het SamenZorggesprek zijn in 2022 ingezet en zullen in 2023 afgerond worden. Uit deze training kwam naar voren dat medewerkers het voeren van de moeilijke gesprekken lastig vinden en dat zij op zoek zijn naar handvatten om hier beter mee om te kunnen gaan. De punten die uit deze training komen worden verzameld en bekeken hoe we hier vervolg aan kunnen geven.

Afgelopen jaar hebben we de medewerkers bewust gemaakt van Persoonsgerichte zorg. We hebben de familie meer kunnen betrekken en uitgenodigd om ook het zorgdossier van hun naaste in en aan te vullen. 

Wonen en Welzijn
Het speerpunt voor 2022 was om alle activiteiten die we organiseerden vóór de coronaperiode weer op te pakken. We zijn blij dat we hier in 2022 in geslaagd zijn. Er zijn zelfs extra activiteiten ingezet. Een dansgroep uit de omgeving traint bijvoorbeeld wekelijks op onze locatie. Mogelijk dat zij een optreden voor onze cliënten uit gaan voeren. 

Zichtbaarheid promoten van Odendael is een speerpunt voor 2022 geweest. Door middel van flyers en mails hebben we onze diensten en activiteiten gepromoot.

Odendael wil gastvrijheid, een glimlach, passie en creativiteit uitdragen. In 2022 hebben we samenwerking met partners rondom Odendael gezocht. Wij willen graag dat iedereen hier over de vloer komt en zich op zijn gemak voelt. Dit heeft in 2022 geresulteerd in een samenwerking met een praktijkschool (één dag in de week komen er zeven leerlingen die de theorie toepassen in de praktijk). Welzijn Meierij en Senioren Rooi maken gebruik van onze ruimtes en organiseren activiteiten waarbij bewoners van Odendael ook aan kunnen sluiten, bv. een filmavond.

Binnen de locatie stimuleren we de cliënten om zo veel mogelijk aan te sluiten bij gezamenlijke activiteiten of samen te eten in De Ontmoeting. 

Verder hebben we in 2022 gekeken naar het binden, verbinden en boeien van horeca personeel, ook voor in de toekomst. Het doel om in de zomer van 2022 junior medewerkers in te kunnen zetten om voldoende ondersteuning te kunnen bieden tijdens activiteiten is geslaagd. We hebben dat zelfs uitgebreid naar de gehele organisatie. Medewerkers in de horeca kunnen niet alleen iets betekenen in het restaurant maar ook op de afdeling. Waardoor we hen meer uren per dag kunnen aanbieden.

Eten en drinken
In 2022 hebben we ons gericht op het verbeteren van de recepturen en het minderen van het zoutgebruik. De maaltijden worden in toenemende mate toegespitst op de wensen en behoeften van de bewoners en gasten van Odendael. Hierdoor zetten we de bewoners op één. Iedere bewoner heeft zijn eigen dieetwensen, waar we zoveel mogelijk rekening mee houden. Er kan dagelijks gekozen worden uit twee menu’s.  Deze worden naar behoefte van de cliënten en activiteiten aangepast.

Methodisch werken
De inzet van de regionale BIG-toetsers is voortgezet. Zij zijn op vaste momenten op locatie aanwezig zodat zorgmedewerkers, na het behalen van de e-learning, de verpleegtechnische handelingen in de praktijk kunnen laten toetsen. Op deze manier zorgen we ervoor dat iedereen vakbekwaam is.Alle teams hebben het werken met het actieplan/SPAR-bord voortgezet waardoor inzichtelijk is aan welke doelen wordt gewerkt. De PDCA-cyclus wordt steeds beter gevolgd. 

Samenwerken
Het rond krijgen van de optimale teamsamenstelling en het opvullen van vacatures blijft een uitdaging. De aanwas van nieuwe studenten neemt af. In onze regio zijn we gestart met het project “Warm Welkom” voor nieuwe medewerkers.

Samenwerking cliëntenraad
Als cliëntenraad hebben we in 2022 de volgende onderwerpen opgepakt en/of gerealiseerd: 

Vanuit de visie aandacht en zingeving waren wij de mening toegedaan dat de vertrouwenspersoon een zinvolle functie is, die in het verlengde van de geestelijk verzorger werkt. Deze persoon moet zichtbaar zijn in de organisatie en laagdrempelig te bereiken.

Na de coronaperiode hebben we de jaarvergadering weer opnieuw opgepakt, waarbij een zinvol programma gepresenteerd werd met afsluiting door het koor van Odendael. De bewoners waren zichtbaar voldaan.

De herdenkingsdienst voor overleden cliënten is weer opgepakt. Dit is erg belangrijk voor de nabestaanden.

Er vinden om de twee weken kerkdiensten plaats. Een werkgroep heeft in samenwerking met Iris van Heul en de parochie de organisatie opgepakt. Dit voorziet in de behoefte van een groep bewoners.

Eind ’21 begin ’22 zijn de abonnementen voor activiteiten ingedeeld in zeven eenheden die cashless in te passen zijn en maatwerk leveren voor iedere bewoner die wil deelnemen aan een activiteit.

We hebben met Senior Rooi een informatiebijeenkomst betreffende het sociaal domein georganiseerd.

Verder hebben wij in verschillende processen meegedacht en geadviseerd. Tevens hebben wij deel uitgemaakt van de adviescommissie bij sollicitatieprocedures.

Zorgtechnologie
Ter ontlasting van de medewerker en ter bevordering van de eigen regie van de cliënt is de inzet van zorgtechnologie voortgezet. We blijven Medido stimuleren en de bedscan wordt veelvuldig ingezet. Bij enkele cliënten wordt gebruikgemaakt van de TurnAid (elektrisch wentelsysteem). 

Bekijk hier het kwaliteitsvenster van 2022.