Kwaliteitsvenster Odendael

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Odendael zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Odendael is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Vrijwilligers
Het is een lastig jaar geweest. Boordevol plannen en ideeën maar i.v.m. Corona hebben we hierin andere keuzes moeten maken of de goede ideeën moeten uitstellen. Ons speerpunt in 2021 was het werven van nieuwe vrijwilligers. Gezien de situatie is dit helaas niet mogelijk geweest. Nu iedereen weer wat in rustiger vaarwater is gekomen hebben we dit weer opgepakt. Op de kleinschalig wonen woningen kunnen we alle vrijwilligers weer inzetten waardoor de activiteiten weer volop aangeboden kunnen worden.Voor de cliënten van de overige woonvoorzieningen kunnen er door een tekort aan vrijwilligers helaas minder activiteiten aangeboden worden.

Het werven van vrijwilligers zal overigens voor 2022 een grote uitdaging worden. Niet alleen omdat veel vrijwilligers niet meer beschikbaar zijn en zelfs nog voorzichtig zijn wat betreft hun inzet. We zien een verandering in de mogelijkheden van de vrijwilligers, waardoor zij minder flexibel inzetbaar zijn. Om de behoefte en beschikbaarheid te peilen hebben we een enquête uitgezet. De uitslag hiervan zal als basis gaan dienen om nieuwe vrijwilligers te werven.

Eten en drinken
In 2021 hebben we volop aandacht gegeven aan de scholing ‘wat te doen bij slikproblemen’ aan gastvrouwen en helpende Plus medewerker.
Deze scholing is goed ontvangen. Door kennis te nemen van de theorie voelt men zich zekerder en kan men nog betere zorg bieden.

Methodisch werken
In 2021 zijn de beschikbaar gestelde uren voor inzet van regionale BIG toetsers ingezet. Dit wordt in 2022 gecontinueerd. Naast de BIG coördinatoren zijn er per team aandachtsvelders die ervoor zorgen dat de bekwaamheid van de (nieuwe)medewerkers op peil blijft. De nieuwe manier van toetsen zorgt ervoor dat er op maat getoetst kan worden, waardoor ook minder digitaal onderlegde medewerkers ermee uit de voeten kunnen. We vinden het dan ook belangrijk dat we als locatie naar deze signalen blijven luisteren zodat we deze op tijd kunnen bijsturen. Eerlijkheidshalve moeten we aangeven dat het methodisch werken nog de nodige aandacht vergt.

Doordat we vanaf januari 2021 werken met het nieuwe zorgdossier Puur merken we dat we de PDCA cyclus beter kunnen volgen. Binnen de verschillende teams is het gebruik van alle beschikbare tools wisselend. In 2022 worden er scholingen aangeboden om het maximale uit PUUR te kunnen halen.

Door te werken met het actieplan/SPAR-bord is het eigenaarschap duidelijker belegd, iedereen voelt zich meer betrokken en het wordt als prettig en overzichtelijk ervaren. Niettemin gaan we in 2022 kijken naar: wat hebben we, wat missen we en wat moeten we eventueel doen om het weer op peil te brengen.

Samenwerken
Net zoals in 2021 blijft het een hele grote uitdaging om de optimale teamsamenstelling rond te krijgen en bestaande vacatures op te vullen. Op alle vlakken is het een uitdaging. Aanwas van nieuwe studenten of degene die de opleiding gaan volgen is minimaal. Een belangrijk speerpunt van 2022 is dan ook het verbinden, binden en boeien van (nieuwe)medewerkers. De omgevingsfactoren maken dat dit een hele uitdaging wordt om dit in 2022 op peil te brengen.

De inzet in 2021 van ergocoaches heeft erin geresulteerd dat medewerkers eerder maar ook gemakkelijker hulp vragen. De ergocoaches komen dan ook steeds meer in hun rol te zitten.

Zorgtechnologie
In 2021 is de inzet van technologie hulpmiddelen verder uitgewerkt en uitgevoerd. Medimo is geïntroduceerd op de locatie en is als zeer prettig ervaren. Om de rust in de nacht voor de cliënt te waarborgen wordt de bed-scan met regelmaat ingezet. Hierbij zijn goede resultaten behaald.