Passende en veilige zorg en ondersteuning

Vanuit de jaarlijkse verplichte meting ‘uitvraag kwaliteitsindicatoren’ is naar voren gekomen dat er niet voldoende aandacht is voor het bespreken van de MVA’s in de teams. Dit is opgenomen in het actieplan van de teams en er zijn verbeteracties op ingezet.

Recent heeft er een schoonmaak plaatsgevonden, het resultaat was erg positief, hier zijn we dan ook trots op.