Passende en veilige zorg en ondersteuning

Uitvraag kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Om de kwaliteit van zorg te waarderen worden audits uitgevoerd en vindt er jaarlijks een meting ‘Uitvraag kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg’ plaats.

De punten die uit deze meting ter verbetering naar voren komen zetten we op ons actieplan. 

Aan de hand van de resultaten zijn we er trots op dat we één keer per drie maanden de MVA´s bespreken binnen de teams. 

Bij cliënten met behandeling zou de informatie over levensverlengende behandelingen en het wel of niet opgenomen willen worden in het ziekenhuis, nog concreter kunnen worden beschreven in het dossier.

Melding Verbeter Actie (MVA’s)

De door de medewerkers ingevulde Prisma-analyses en verbeteracties tonen dat medewerkers tijdig signaleren en reflecteren om te komen tot verbeterpunten.

De MVA’s worden standaard besproken in de teamoverleggen. De teams hebben een aandachtvelder MVA’s. 

Het volledig invullen van de Prisma-analyse is nog een aandachtspunt, de teams krijgen hierbij begeleiding van de kwaliteitsverpleegkundige.

Advanced Care Planning (proactieve zorgplanning)

De ergotherapeuten hebben samen met de zorg in 2022 hun adviezen duidelijker geformuleerd. Door deze verbeterde samenwerking is draagvlak ontstaan en worden de adviezen daadwerkelijk uitgevoerd. In 2023 wordt gestreefd naar meer advanced care planning (proactieve zorgplanning), waardoor de adviezen meer toekomstgericht zijn en nieuwe problematieken worden voorkomen bij het bepalen van de wensen en voorkeuren van de cliënt in de laatste fase van hun leven.