Waardering cliënten en mantelzorgers

ZorgkaartNederland

Cliënten en naasten kunnen op ieder moment gebruikmaken van ZorgkaartNederland om hun ervaring met Odendael te delen, zodat anderen kunnen zien wat goed gaat en wat beter kan. Dit helpt anderen om te kiezen of Odendael bij hen past en het helpt BrabantZorg om de zorg beter af te stemmen op de wensen van de bewoners.

In 2022 zien we dat weinig cliënten de bewonerstevredenheid in PUUR. en/of op ZorgkaartNederland hebben ingevuld, ondanks de uitgedeelde flyers.
In 2023 willen we er nog meer aandacht voor vragen door het te benoemen tijdens de zorgplanbespreking, zes weken na inhuizen, tussentijdse evaluatiegesprekken, MDO’s, zorgleefplanbesprekingen en eindgesprekken met de 1e contactpersoon na overlijden van een bewoner. Daarnaast besteden we er twee keer per jaar in de nieuwsbrief aandacht aan.

We hebben in 2022 complimenten en brieven ontvangen, helaas zijn deze niet inzichtelijk op ZorgkaartNederland maar we zijn reuze trots op deze reacties.