Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers   Vrijwilligers


Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Medewerkers

We zijn trots op wat we samen al doen, de samenwerking en het “behouden van het werkplezier.”

Wat we nog willen verbeteren is dat we nog meer de samenwerking tussen disciplines willen realiseren.

Een belangrijk speerpunt was in 2022 en blijft in 2023 het vinden, binden en boeien van (nieuwe) medewerkers. In een werkgroep, bestaande uit zorgmedewerkers en teammanagers, wordt nagedacht over goed werkgeverschap en het bevorderen van het leer- en werkklimaat. Hierdoor wordt personeel voor Odendael behouden, verhogen we het instroomcijfer en dringen we de uitstroom terug.

Vrijwilligers

Uitkomsten van het vrijwilligerservaringsonderzoek
Zeventien vrijwilligers hebben in 2022 het ervaringsonderzoek ingevuld. Hun waarderingen waren als volgt:

Algemene tevredenheid: 7,9 
Geluk in werk: 7,6 
Werkdruk: 3,9 

Vrijwilligers zijn tevreden met de begeleiding en ondersteuning die zij krijgen. Er is altijd iemand aanwezig die hen kan begeleiden en ondersteunen. Men weet de vrijwilligerscoördinator te vinden.

De vrijwilligers geven aan erkend en gewaardeerd te worden, er is gelegenheid om te overleggen. Het vrijwilligerswerk sluit aan bij hun interesse en geeft hen duidelijkheid in verwachting en eisen. Vrijwilligers ervaren werkplezier en geluk.  

Op de vraag; ‘Welke zaken met betrekking tot het vrijwilligerswerk bij BrabantZorg zouden volgens jou kunnen worden verbeterd?’ Is het antwoord:

'Geen' / ‘Voor mij is het goed zo’ / ‘Is goed zoals het loopt’ / ‘Alles oke’.

We zijn dan ook reuze trots op deze uitslag.