Kwaliteitsvenster Martinushuis

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Martinushuis zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Martinushuis is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Waardering cliënten en mantelzorgers
ZorgkaartNederland
Voor 2022 hopen we meer reacties van cliënten en mantelzorgers te mogen ontvangen. Tijdens de familiegesprekken willen we familie/mantelzorgers informeren en vragen om hun waardering ook bij ZorgkaartNederland in te vullen. 

In 2022 hebben drie respondenten hun waardering achtergelaten. We mogen concluderen dat dit nog niet voldoende bij cliënten en mantelzorgers onder de aandacht is gebracht. 

Waardering Medewerkers en vrijwilligers
Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers en vrijwilligers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren. 

Wonen en Welzijn
We hadden vorig jaar dichter bij de cliënt willen gaan koken. Dit is niet meer gelukt om in 2022 te realiseren. Medio 2022 is een woonbegeleider aangenomen, die zich voornamelijk bezighoudt met het welzijn van de cliënten, passend activiteitenaanbod en de juiste groepsdynamiek. De woonbegeleider zorgt ook voor juiste dossiervorming/rapportage en coacht de gastvrouwen.

De woonbegeleider die we hadden aangenomen, is niet meer werkzaam bij Martinushuis en we hebben besloten dat we deze functie niet opnieuw uitzetten omdat de rol van gastvrouw en woonbegeleider in praktijk te weinig rendement oplevert. 

Zorgtechnologie
Vanaf 2022 wordt de Wonderfoon ingezet: Een Wonderfoon is een oude telefoon met draaischijf uit de jaren '60, '70 en '80, die is omgebouwd tot mini-jukebox. Ze worden speciaal gemaakt voor ouderen met dementie. Met de telefoon kan niet meer getelefoneerd worden, maar er kan naar liedjes geluisterd worden.

Ook hebben we in 2022 de Qwiek.up aangeschaft. Deze kan zeer zinvol worden ingezet bij meerdere situaties, maar er wordt nog onvoldoende gebruik van gemaakt. 

Resultaten interne audits 2022
HACCP HACCP-check is uitgevoerd en we hadden hierbij een 100% score, geen aandachtspunten. 

Schoonmaak
De resultaten hiervan waren positief, er kwamen minimale aandachtspunten en de schoonmaakplannen waren op orde.

Bekijk hier het kwaliteitsvenster van 2022.