Waardering cliënten en mantelzorgers

ZorgkaartNederland

We willen graag meer respondenten op zorgkaartNederland om op deze wijze de waardering die we krijgen meer representatief te laten zijn. Cliënten en contactpersonen zijn middels een brief geïnformeerd over het belang van deze waardering over de zorg die geboden wordt. Per kwartaal wordt een reminder hiervan gestuurd. 

Eenmaal per jaar wordt er na het MDO (Multi Disciplinair overleg) gevraagd of familie het bewonerstevredenheidsonderzoek wil invullen. De respons hierop is goed, ongeveer 90%. 

Uit het waarderingscijfer blijkt (gemiddeld een 4.75 op schaal van 0 tot 5), dat de cliënten en hun naasten erg tevreden zijn over de zorg die ontvangen wordt.

We zijn trots op het hoge deelname percentage en op het hoge cijfer. Dit willen we vasthouden in 2023. Dit doen we door het in het CCP-(cliënt contactpersoon) overleg als vast agendapunt terug te laten komen.