Passende en veilige zorg en ondersteuning

Schoonmaak

De audit en de Schoonmaakcheck hebben in 2022 plaatsgevonden.
De resultaten hiervan waren positief, er kwamen minimale aandachtspunten en de schoonmaakplannen waren op orde.

HACCP

HACCP-check was 100%, geen aandachtspunten.

Veiligheid en Arbo

Check Veiligheid heeft plaatsgevonden en de punten die hieruit zijn gekomen zijn opgepakt. 

De rondleidingen op locatie met betrekking tot de veiligheid van de locatie (BHV ed.) zijn weer opgepakt en dienen jaarlijks plaats te vinden. Deze worden voor 2023 verder doorgepland.