Passende en veilige zorg en ondersteuning

Uitvraag kwaliteitsindicatoren

Geen specifieke aandachtspunten die hieruit zijn gekomen. In PUUR woondossier mag Welzijn iets beter beschreven worden op een vaste plek.

Meldingen verbeteracties (MVA’s)

Er zijn aandachtsvelders voor de MVA’s. Zij analyseren de meldingen en deze worden besproken in het teamoverleg. Eventuele verbeterpunten die hierbij naar voren komen worden vervolgens op het actieplan gezet.