Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg 

De medewerkers van Martinushuis hebben deelgenomen aan de pilot SamenZorggesprekken. Zij hebben een volledige training gevolgd en zijn hiermee aan het oefenen in de praktijk. Hierbij staat eigen regie van de cliënt en zijn netwerk centraal. 

In 2023 wordt dit verder doorontwikkeld en komt het met regelmaat terug in coachingsgesprekken met medewerkers, CCP-(cliënt contactpersoon) overleg en teamvergadering. 

Tijdens de familieavond is het invullen van de levensgeschiedenis door familie en cliënt een thema geweest. In 2023 wordt dit vanaf de start van de opname of tijdens het huisbezoek al geïmplementeerd. 

Wonen en Welzijn

Wonen
We zijn oprecht trots op onze locatie. Het is volledig gerenoveerd en heeft een warme en huiselijke uitstraling. Medewerkers zijn trots op de locatie en stralen dit uit. Zowel cliënten als bezoekers worden warm ontvangen. 

Eten en Drinken
In 2023 gaan we starten met een pilot Fingerfood. Cliënten die nu veel ondersteuning nodig hebben bij het eten krijgen hierdoor meer eigen regie terug.

We zijn er trots op dat we meer aandacht hebben voor de wijze waarop het eten wordt geserveerd op de PG-afdeling. Het is meer gericht op beleving, reuk en smaakervaring. 

Welzijn
Er is een uitgebreid en afwisselend aanbod van activiteiten waarbij ook ouderen uit Nuland kunnen aansluiten. Dit zorgt voor participatie vanuit de gemeenschap. Er is aandacht voor individuele interesses van de cliënt, maar het wordt nog niet voldoende verwerkt in het zorgdossier. 

Samenwerking cliëntenraad 

De cliëntenraad van Martinushuis is samengevoegd met de cliëntenraad van De Heegt. Beide locaties worden door hetzelfde management aangestuurd. 

Er zijn veel wisselingen geweest binnen de cliëntenraad. De vertegenwoordiging vanuit Martinushuis is ruimschoots aanwezig, hieruit spreekt een grote betrokkenheid. Er is recent een nieuwe voorzitter van de cliëntenraad aangesteld. 

De uitdaging voor 2023 is om nieuwe leden vanuit De Heegt te werven en aan te laten sluiten bij de cliëntenraad. 

De huidige cliëntenraad is voornemens om komend jaar een stabiele en duidelijke positionering neer te zetten. Hierbij kan men de benodigde cursussen volgen. 

Zorgtechnologie 

Inzet zorgtechnologie is minimaal en reikt nog niet verder dan het bekende en geijkte. Innovatie en uitbreiding van mogelijkheden is zeer gewenst. 

Binnen beide teams van Martinushuis zijn aandachtsfunctionarissen zorgtechnologie aangesteld die de inzet en mogelijkheden van zorgtechnologie gaan onderzoeken. Zij zullen ook de samenwerking met afdeling zorgtechnologie op pakken. 

Er is een Qwiek.up aangeschaft om in meerdere situaties in te kunnen zetten. Hier wordt nog onvoldoende gebruik van gemaakt terwijl dit heel nuttig kan zijn bij moeilijk en onbegrepen gedrag. Voor het 2e kwartaal van 2023 staat het gebruik van de Qwiek.up op de agenda van teamvergadering, over hoe en wanneer deze ingezet kan worden. Daarnaast wordt er voor afdeling PG een scherm aangeschaft zodat de Qwiek.up ook in de huiskamer kan worden gebruikt. 

Resultaten interne audits 

In 2022 hebben de volgende audits plaatsgevonden:Palliatieve zorgSamen met de geestelijk verzorger en misschien met de consulent belevingsgerichte zorg wordt er gekeken waarin het team kan ontwikkelen om het gesprek beter aan te gaan, om wensen en waarden nog meer te leren kennen. Advies is om met elkaar te onderzoeken hoe informatie geborgd kan worden in het dossier. 

Eten en drinken Audit Eten en drinken heeft plaatsgevonden. Het aandachtspunt dat hierbij naar voren kwam is het meer duurzaam inkopen. 

In 2023 hebben de volgende audits plaatsgevonden:
Hygiëne & infectiepreventie
Kleine aandachtspunten zijn opgepakt, zoals bv. het vervangen van de waskarren en procedure rondom het scheiden van schoon wasgoed en afval. 

Veiligheid & Arbo
In hoofdlijnen doen we het goed. Rondleidingen op locatie moeten worden opgepakt, dit heeft in de coronaperiode stilgelegen. 

In 2023 staan de audits Persoonsgerichte zorg en Wet zorg en dwang nog op de planning.