Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

Door de kleinschalige woonvorm, voelen cliënten zich gezien en gehoord, ze lopen nooit ‘verloren’, de Leefcirkel draagt daar nog verder aan bij. Het team is klein en betrokken. Hierdoor zien cliënten vaak hetzelfde vertrouwde gezichten. Er is oog voor detail, persoonlijke warmte en betrokkenheid.

Voor inhuizing van een cliënt vindt een kennismakingsgesprek plaats om de wensen/verwachtingen door te spreken. Na zes weken vindt er opnieuw een gesprek plaats om de ervaringen te bespreken en eventueel de wensen/verwachtingen bij te stellen, nadat de cliënt rustig heeft kunnen wennen.

Zoals gewoonlijk is er twee keer per jaar een MDO, één keer per zes weken gedragvisite en cliëntbesprekingen.
Sinds 2022 nemen we voor het MDO met de cliënt of diens familie een korte vragenlijst door, wat vervolgens wordt verwerkt in het PUUR woondossier/cliënttevredenheidsonderzoek.

Wonen en Welzijn

We willen komend jaar dichter bij de cliënt gaan koken waardoor we beter kunnen inspelen op de behoefte en wensen van de cliënt. Dat betekent dat het eten ter plekke wordt gemaakt en opgediend. Het eten is warm en ruikt lekker. Dit zorgt voor eetlust maar brengt ook een gesprek op gang.

Medio 2022 is een woonbegeleider aangenomen, welke zich voornamelijk bezighoudt met het welzijn van de cliënten, passend activiteitenaanbod en de juiste groepsdynamiek. De woonbegeleider zorgt ook voor juiste dossiervorming/rapportage en coacht de gastvrouwen.

We zijn trots op de variatie aan activiteiten en de persoonlijke aandacht, die we gelukkig na de coronaperiode weer kunnen aanbieden.

Samenwerking cliëntenraad

De punten die wij als cliëntenraad mede afgelopen jaar bereikt hebben zijn o.a:

 • de samenvoeging van cliëntenraad Nuland met cliëntenraad Geffen
 • Martinushuis blijft bij regio Oss
 • Gelijkheid en openbaarheid van de abonnementsgelden
 • De abonnementsgelden openbaar zodat we weten waar het geld naartoe gaat
 • Familie in de huiskamer, het is niet meer de bedoeling dat er veel familie tegelijkertijd in de huiskamer is, i.v.m onrust van de cliënten.

Zorgtechnologie

Vanaf 2022 wordt de Wonderfoon ingezet: Een Wonderfoon is een oude telefoon met draaischijf uit de jaren '60, '70 en '80, die is omgebouwd tot mini-jukebox. Ze worden speciaal gemaakt voor ouderen met dementie. Met de telefoon kan niet meer getelefoneerd worden, maar er kan naar liedjes geluisterd worden.

Ons plan voor 2022 is het aanschaffen van de Qwiek.up, door middel van een georganiseerde lentefair door het team van het Martinushuis.
De Qwiek.up is een zorgondersteunend product speciaal ontwikkeld om het welzijn van de cliënten te verhogen. Het product biedt de mogelijkheid om in iedere ruimte een beleving te creëren door middel van projecties en geluid op de muur of het plafond.

Resultaten interne audits

In 2021 hebben de volgende audits plaatsgevonden:

Medicatieveiligheid

Waar zijn we trots op:

 • Proces medicatieveiligheid is over het algemeen goed weggezet
 • Aandachtsvelder is goed op de hoogte en fungeert als vraagbaak
 • Sinds Medimo gebruikt wordt zijn er weinig medicatiefouten gemaakt
 • Het bestelproces van medicatie verloopt goed

Er zijn een aantal aandachtspunten opgepakt, zoals:

 • Houdbaarheid na openen: relevante medicatie moet bestickerd zijn met openings- en houdbaar-tot-datum
 • Losse insulinepennen dienen bestickerd te zijn met naam van de cliënt: apotheker moet
  hiervoor zorgdragen
 • Medicatie van cliënten, waarbij het aanreiken en toedienen overgenomen wordt door de zorgmedewerker, moet in een afgesloten kastje liggen
 • Ordenen van medicatie: bij grote hoeveelheden losse medicatie, bekijken in hoeverre er medicatie in de baxterrol kan

Deze punten worden in de teams geëvalueerd.

Veiligheid & Arbo

De locatie behaalt zowel in deze audit als tijdens de veiligheidsscans zeer nette resultaten en mag daar trots op zijn. Ze gaan grondig te werk en maken goed gebruik van de kleinschaligheid van de locatie en de korte lijnen.

H&F

HACCP staat gepland in 2022. De audit Schoonmaak is geweest in 2022. De resultaten hiervan waren positief, er kwamen minimale aandachtspunten, de schoonmaakplannen waren op orde.