Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers   Vrijwilligers  


Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Medewerkers

Uit de cijfers van 2023 is de algemene waardering tevredenheidsonderzoek bij medewerkers 7,1. In 2022 was dit een 6,6. 

Sommige medewerkers zijn ontevreden over te weinig ontwikkelmogelijkheden en erkenning en waardering, dit spitst zich vooral toe op het salaris. 

De medewerkers van Martinushuis geven aan bevlogen te zijn en veel werkplezier, betrokkenheid en autonomie te ervaren. 

Focus in 2023 ligt in het bieden van meer ontwikkelmogelijkheden in de vorm van trainingen, opleidingen, workshops ed.

Vrijwilligers

Algemene waardering tevredenheidsonderzoek bij vrijwilligers is 7,7.

Afgelopen jaar heeft de Vrijwilligerscoördinator erg haar best gedaan om vrijwilligers het tevredenheidsonderzoek in te laten vullen. Uiteindelijk heeft dit een matige respons opgeleverd.

Om meer reacties te krijgen op het ervaringsonderzoek, zal de vrijwilligerscoördinator persoonlijk de vrijwilligers benaderen om de vragenlijsten in te vullen en hen indien nodig hierbij ondersteunen.