Kwaliteitsvenster De Pastorie

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat De Pastorie zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

De Pastorie is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Een zinvolle dag
De Pastorie heeft zich in 2021 ingezet voor de Roze Loper. Er wordt binnen de locatie aandacht besteed aan ‘jezelf mogen zijn’: hier is ook een aandachtsvelder voor aangewezen. Dit onderwerp staat blijvend op het actieplan. Onze activiteiten laten zien dat De Pastorie zich bezighoudt met kernwaarden als tolerantie, respect, inclusie en openheid. Zo wordt er bij het ontwikkelen van activiteiten extra gekeken vanuit deze invalshoek. Doelstelling voor 2021 en volgende jaren is om de certificering voor de roze loper te verkrijgen en te behouden.
Activiteiten die vanuit Sint Antonius georganiseerd worden zijn ook toegankelijk voor de cliënten van De Pastorie.

Samenwerken
Helaas is het ons in 2021 niet helemaal gelukt om de familieparticipatie vorm te geven door met hen het gesprek aan te gaan m.b.t. de rol die de familie kan/wil oppakken. Hoe kunnen zij hun naasten ondersteunen? Hierbij is het ook van belang om verwachtingen naar elkaar uit te spreken. De nieuwe systemen, waar BrabantZorg mee gaat werken, stimuleren om hierover met elkaar in gesprek te gaan en daarmee de familieparticipatie te vergroten. We zullen dit in 2022 weer oppakken en dit zal een jaarlijks terugkerende actie zijn, zodat we ook familie van nieuwe cliënten blijven betrekken bij deze samenwerking.

Zorgtechnologie
De inzet van zorgtechnologie blijft aandacht vragen. Om dit meer op de kaart te zetten zijn we op zoek naar een aandachtsvelder die hierin het voortouw kan nemen en samen met de Consulent Zorgtechnologie ons mee kan nemen in de ontwikkelingen.