Kwaliteitsvenster De Pastorie

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat De Pastorie zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

In het hart van Volkel, vlak bij de kerk en met de winkels om de hoek, staat het monumentale pand De Pastorie. Een statig vooroorlogs huis van drie verdiepingen, omgeven door een prachtige tuin. Met de hoge plafonds en de statige trap, straalt De Pastorie waardigheid en rust uit.

Naast de kerk
De Pastorie biedt een veilig en vertrouwd onderkomen aan tien mensen met een psychogeriatrische aandoening. Iedere bewoner heeft een eigen kamer. Op iedere verdieping is een badkamer. Door de kleinschaligheid is De Pastorie echt ‘van’ de bewoners. In deze huiselijke omgeving kunnen ze zichzelf zijn en zo veel mogelijk hun vertrouwde leven voortzetten. Dat betekent bijvoorbeeld samen eten in de keuken, koffiedrinken in de huiskamer of in de serre, mee naar de winkel om boodschappen te doen en te helpen bij het koken. Als het mooi weer is, gaan we erop uit met bijvoorbeeld de duofiets.

Daarnaast maken de bewoners graag gebruik van de faciliteiten van het naastgelegen Sint Antonius, zoals het winkeltje, het restaurant en de activiteiten.

De zorg is afgestemd op de behoefte van de bewoners, want het is fijn als bewoners zo veel mogelijk hun vertrouwde leven kunnen voortzetten. Daarvoor zetten wij ons in. Dat doen we graag samen met mantelzorgers, vrijwilligers, familie, vrienden en kennissen. Zij weten immers als geen ander wat er nodig is om het leven zo gewoon mogelijk door te laten gaan. Samen komen we verder.

Vijf sterren gastvrijheid
De Pastorie kreeg in 2022 van het Nationale Gastvrijheid Onderzoek Zorg maar liefst vijf sterren. Met een score van 9,3 werd De Pastorie zelfs tweede van Nederland. Een resultaat om trots op te zijn.

De Pastorie is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers en vrijwilligers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren.

N.a.v. het Medewerkers Ervaringsonderzoek hebben we zorghulp ingezet om de werkdruk te verlagen en meer rust in de start van de dag te kunnen inbouwen ten behoeve van de bewoners. IG-er en helpende kunnen de dag fijn en rustig opstarten om zo onrustig gedrag te voorkomen bij bewoners.

Voor de komende vakantieperiode willen we dit verder uitbouwen en gaan we momenteel ook de gastvrouwen hiervoor inwerken om een stuk mee te ondersteunen in de ADL (Algemene Dagelijkse levensbehoefte) waar het passend is. De druk op de zorg willen wij op deze manier verlagen. De flexibiliteit neemt toe omdat we meer medewerkers kunnen inzetten in geval van nood.

Volgende punt: organiseren van medewerkersbijeenkomsten met een teambuildings aspect (samen eten). 

Dit jaar wordt het teamuitje weer georganiseerd, dit is jaren niet gebeurd.

We hebben een roosteraar ingezet om onrust rondom het rooster te verminderen. Dit levert meer continuïteit op de vloer en toch gedeelde verantwoordelijkheid op.

Meting kwaliteitsindicatoren
Het uitvragen van de wensen en de hulpvraag van de bewoner met betrekking tot de maaltijd hebben we geïntegreerd in ons eerste gesprek. Na zes weken evalueren wij deze punten weer en leggen deze vast in het zorgdossier van de bewoner. Twee keer per jaar vindt er een multidisciplinair overleg plaats waar dit weer onder de aandacht wordt gebracht.

Persoonsgerichte zorg
In 2022 hebben we een pilot gedraaid met SamenZorggesprekken. In 2023 worden alle teams hierin geschoold om de zorg rondom de bewoner met zijn of haar eigen netwerk aan te vullen.

Wonen en Welzijn
Welzijn: De Consulent belevingsgerichte zorg gaat samen met de vrijwilligerscoördinator kijken naar een goede samenwerking met familie. Hoe kan de familie en de mantelzorger van de bewoner betrokken blijven?

Zorgtechnologie
In 2022 is het ons gelukt om een aandachtsvelder voor zorgtechnologie te vinden. Deze aandachtsvelder zal samen met de Consulent Zorgtechnologie ons ondersteunen in de mogelijkheden van zorgtechnologie binnen onze locatie. 

We zijn i.s.m. de Regiobank aangesloten bij een project om een Qwiek-up aan te schaffen. Dit is een projector die projecties op de muur of plafond kan laten schijnen, waardoor er een stukje ontspanning geboden kan worden aan onze bewoners. We hebben deze op proef mogen inzetten en de bewoners hebben er ontzettend van genoten. Dit jaar gaan we de mogelijkheden bekijken voor de aanschaf van de Qwiek-up voor onze locatie.

In 2022 hebben we veel gebruikgemaakt van de belevingsgerichte koffer, de wondertelefoon, een interactieve robot kat, silent disco, motomed, belevenistafel en de braintrainer. 

Resultaten interne audits 2022

Medicatie
Verbeterpunten: Bij het openen van bepaalde medicatie dient een datum op genoteerd worden, dit moet blijvend onder de aandacht blijven.

Palliatieve zorg
Als team en disciplines zijn we trots op het belevingsgerichte werk. We maken kennis met de bewoner nog voor de verhuizing naar De Pastorie. We komen zo al te weten wat er belangrijk is voor de nieuwe bewoner.
We zijn trots dat we de bewoners laten zijn wie ze zijn. 

Het is een klein huis en is huiselijk, er wonen tien bewoners. 

Er wordt warme liefdevolle zorg geboden vanaf de eerste dag van de opname tot de laatste.

In 2023 staan de audits Persoonsgerichte Zorg, Veiligheid & Arbo en Schoonmaak op de planning.

Hier lees je het Kwaliteitsvenster van 2022.