Waardering medewerkers en vrijwilligers

Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers en vrijwilligers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek wordt bekeken wat goed gaat en wat beter kan binnen BrabantZorg.

Resultaat medewerkers Resultaat vrijwilligers
info volgt z.s.m. info volgt z.s.m.