Passende en veilige zorg en ondersteuning

Meting kwaliteitsindicatoren

Vanuit de uitvraag kwaliteitsindicatoren kwam naar voren dat we het vastleggen van de wensen rondom eten en drinken nog moeten verbeteren. Hier wordt aandacht aan besteed zodat we dit volgens de richtlijnen goed vastleggen.

Melding Verbeter Actie (MVA’s)

Er is een aandachtsvelder voor de melding verbeteracties (MVA). Deze meldingen komen standaard terug op het actieplan en worden dus ook tijdens het teamoverleg besproken. Er wordt zo meer aandacht besteed aan de opvolging en MVA’s gaan altijd naar zowel de aandachtsvelder als de kwaliteitsverpleegkundige.

Prisma Light

Er worden incidenten geanalyseerd volgens de Prisma methode om er als team van te leren.