Passende en veilige zorg en ondersteuning

Melding Verbeter Actie (MVA’s)

Er is een aandachtsvelder voor de melding verbeteracties (MVA). De MVA’s komen standaard terug op het actieplan en worden dus ook tijdens het teamoverleg besproken. Er wordt zo meer aandacht besteed aan de opvolging van incidenten, en MVA’s worden altijd doorgenomen door zowel de aandachtsvelder als de kwaliteitsverpleegkundige.

Uitvraag kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Vanuit de uitvraag kwaliteitsindicatoren konden we de groei zien die we hadden doorgemaakt op het punt voeding en ‘ik ken u echt’.