Kwaliteitsvenster Dijkstaete

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Dijkstaete zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Dijkstaete is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Een zinvolle dag
In 2021 vond de zinvolle dagbesteding vier dagen in de week plaats in een buitenlocatie De Maashorst te Herpen. In 2022 is de dagbesteding overgegaan naar Nieuwe Hoeven, en wordt hier vijf dagen in de week gebruik van gemaakt. Daarnaast is er op zaterdag een vrije inloop. De begeleiding vindt plaats door activiteitenbegeleiders en vaktherapeuten. De wens is om de dagbesteding zo in te richten, dat het ook gezien kan worden als werk en de cliënten zo een zinvolle daginvulling hebben. Dit is deels gerealiseerd en wordt na de verbouwing verder opgepakt.

Eten en drinken
In 2021 hebben we aandacht besteed aanzorgen voor meer betrokkenheid van de cliënten bij het samenstellen van de menu’s, het doen van de voorbereiding, het verzorgen van de bereiding en het serveren van de maaltijden. Zo is er een cliënt die regelmatig voor de hele groep kookt. Met name het samenstellen van de menu’s zal altijd aandacht blijven behouden. Er wordt gezonde voeding aangeboden, maar cliënten hebben eigen regie en maken soms zelf minder gezonde keuzes.

Bij het samenstellen van de menu’s willen we ons meer richten op bijvoorbeeld streekproducten, maar ook meer variatie en flexibiliteit inbouwen en bij het doen van de boodschappen hier ook andere activiteiten aan koppelen, zoals beweging. Vanwege de nieuwbouw van Nieuwe Hoeven is het minder gelukt om producten af te nemen bij de buren (Carrousel groen). Zodra de nieuwbouw gerealiseerd is wordt dit weer opgepakt (eind 2022/begin 2023). Er worden wel al lokale producten gekocht zoals aardbeien en eieren van de boer.

Methodisch werken
Vanuit het scholingspakket is iedereen in 2019/2020 geschoold in de methodiek ‘foutloos leren’. Foutloos leren houdt in dat er gezorgd wordt voor continuïteit, zonder het maken van uitzonderingen, zodat cliënten bijvoorbeeld de weg naar het atelier zelf leren. Er zijn plannen gemaakt voor de scholing en ten dele uitgevoerd. Door de uitbraak van Covid-19 is dit stil komen te liggen (prioriteit is verschoven, schaarste aan zorgpersoneel). In 2022 wordt in samenwerking met de academie een leerlijn opgezet, speciaal voor deze specifieke doelgroep.

Daarnaast vinden we het belangrijk om van elkaar te leren. De medewerkers die aandachtsgebieden hebben, bijvoorbeeld op het gebied van medicatie, infectiepreventie of welzijn, geven aan nieuwe medewerkers en leerlingen uitleg over hun aandachtsgebied. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, is dat wij ook openstaan voor al het nieuwe wat de leerlingen meenemen vanuit school. Hier hebben we meer aandacht aan geschonken. Leerlingen hebben hierin een grote inbreng.

Samenwerken
In 2021 is het programma Zelforganisatie niet doorlopen en door de coronaproblematiek daarna niet meer opgepakt. Vanuit de nieuwe visie van BrabantZorg "Samen werken we zo" gaan we ons werk op een andere manier organiseren. Wij zijn ons zelf gaan voorbereiden op de nieuwe werkwijzen. In deze voorbereiding nemen wij de bouwstenen mee uit het programma Zelforganisatie. In 2022 is er een teambuilding bijeenkomst geweest, en vanuit daar wordt dit verder opgepakt.

In het laatste kwartaal van 2020 is de Muziektherapeut weer op meerdere locaties ingezet; hierdoor zijn de therapieën op Dijkstaete afgeschaald tot het niveau voor Covid-19. De wens voor 2021 was om gelden vrij te kunnen spelen voor meer inzet van muziektherapie aangezien deze vorm een positieve uitwerking heeft op het welzijn van onze cliëntengroep. Door een tekort aan muziektherapeuten is dit helaas niet gerealiseerd.

Zorgtechnologie
In 2021 hebben we ons, in samenwerking met de Consulent Zorgtechnologie die binnen BrabantZorg voor onze regio werkzaam is, verder gericht op de beschikbare mogelijkheden. Dit zal verder worden opgepakt als het nieuwe pand van Dijkstaete wordt gebouwd welke naar verwachting eind 2022 of begin 2023 gerealiseerd zal zijn.