Kwaliteitsvenster De Wielewaal

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat De Wielewaal zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

De Wielewaal is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Een zinvolle dag
Mede door de coronapandemie zijn we kleinschaliger gaan werken. Deze samenwerking is i.v.m. de coronamaatregelen uit noodzaak geboren. Dit heeft echter zo’n positieve bijdrage opgeleverd dat we besloten hebben om dit in 2022 voort te zetten.

Om de drempel van “betalen voor activiteiten” volledig weg te halen voor onze senioren zijn we in november 2021 begonnen met het introduceren van het welzijnsabonnement. We merken dat dit de drempel verlaagt om toch mee te doen aan diverse activiteiten. Op deze manier ontstaat een bredere daginvulling voor de cliënten bij De Wielewaal. Elke dag zo fijn mogelijk ten slotte.

Het is voor iedereen mogelijk om een maandabonnement af te sluiten. Voor zowel bewoners van BrabantZorg als senioren uit Zaltbommel. De mogelijkheid om per activiteit te betalen is er ook nog steeds, dit kan via pin of met de BrabantZorgpas. Contant betalen is in onze locatie niet meer mogelijk. Inmiddels maakt 60% van onze cliënten gebruik van dit abonnement. 2022 gaan we dan ook gebruiken om het abonnement nog meer onder de aandacht te brengen bij de cliënt en hun naasten.

Eten en drinken
Vanaf 2021 willen we graag twee keer per jaar in gesprek met de bewoners over de tevredenheid over het eten en drinken. Uiteindelijk zouden we graag het eten in het restaurant in buffetvorm gaan aanbieden. Dit om de regie rondom eten en drinken meer bij de bewoner te leggen, zowel voor wat betreft portiegrootte als voorkeur. Ook stimuleert dit beweging.

Methodisch werken
In 2021 zaten onze teams nog in het beginstadium van Zelforganisatie. In 2021 is ingezet op balans houden van de teams. We richten ons in 2022 op de spelregels vanuit Samen Werken We Zo.
Verder zal komend jaar in het teken staan van medicatieveiligheid en cliënttevredenheid en methodisch werken.

Samenwerken
De zorg rondom de cliënt willen we nog meer als één geheel zien. Daarom zal ook in 2022 de communicatie en samenwerking tussen cliënten, hun naasten en onze medewerkers aandacht krijgen. In het kader van de nieuwbouw wordt de samenwerking opnieuw onder de loep genomen.

In 2021 hebben er door de wisselende coronamaatregelen geen informatie- of familieavonden plaatsgevonden. In 2022 willen we kijken hoe we de verbinding en samenwerking met familie opnieuw vorm kunnen geven, daarin nemen we meteen de veranderingen m.b.t. de nieuwbouw mee.

De Samenzorggesprekken zullen samen met de implementatie van het klantproces in 2022 opgepakt worden. Daarop vooruitlopend hebben we wel al een start gemaakt met de inhuizinggesprekken.

Zorgtechnologie

In mei 2021 zijn de Leefcirkels binnen De Wielewaal met succes geïmplementeerd. Het uitgangspunt van 'Leefcirkels' binnen De Wielewaal is dat we de bewoners met dementie niet méér beperken dan strikt noodzakelijk. Door meer bewegingsvrijheid wordt de leefwereld van de bewoner groter en is er meer ontmoeting met andere bewoners en bezoekers. De ervaring is dan ook dat de cliënt niet beperkt wordt en het welzijn van de cliënt zichtbaar verbeterd is.