Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers   Vrijwilligers  


Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Medewerkers

We zijn er trots op dat, van de respondenten, 72% zin heeft om naar het werk te gaan. Dat 89% plezier heeft in en op zijn werk, 96% trots is op zijn werk en 81% voldoening haalt uit zijn werk. 

De relatie tussen de teammanager en de afdelingen willen we dit jaar graag verbeteren. We zijn begonnen met gesprekken te voeren met de medewerkers en hierin ook opleidingsmogelijkheden actief te bespreken. Op dit moment geeft 30% aan dat BrabantZorg ontwikkeling stimuleert. We hopen dit cijfer boven de 40% te krijgen en toe te werken naar een voldoende.

Vrijwilligers

Welzijn De Wielewaal biedt een ruim aanbod aan activiteiten en evenementen. Het abonnement is afgelopen jaar geïntroduceerd, hierdoor kunnen cliënten laagdrempelig onbeperkt op interesse deelnemen. Dit is mogelijk door de inzet van een enthousiaste club vrijwilligers binnen De Wielewaal. Op de lijst staan nu 105 vrijwilligers officieel ingeschreven. 

Belangrijk voor de toekomst is de samenwerking op te blijven zoeken met vrijwilligers en medewerkers. We hebben elkaar nodig binnen het werk. Vrijwilligers binden betekent ook hierin investeren met elkaar. Samen op zoek gaan naar de ’nieuwe’ vrijwilliger is een uitdaging.

Er wordt ingezet op een nog betere samenwerking tussen medewerkers van welzijn en de zorg.

We organiseren bijvoorbeeld samen de vierdaagse. Met elkaar leren hoe er samengewerkt kan worden en elkaars talenten daarbij te gebruiken is belangrijk.

Vrijwilligers geven een 7,9 voor ‘algemene tevredenheid’ en 8,3 voor ‘geluk in het werk’.