Passende en veilige zorg en ondersteuning

Kwaliteitsindicatoren

  • Implementatie PUUR. woonzorg: Medewerkers zijn zoekende in het nieuwe zorgdossier: PUUR. Kwaliteitsverpleegkundigen geven hierin ondersteuning, zoals het gezamenlijk knelpunten bespreken en toewerken naar eenduidigheid binnen de teams; 
  • Er zijn audits geweest voor Bourgondisch beleid en HACCP. Beleid wordt opgevolgd, echter keuken van locatie is niet altijd geschikt; 
  • Wzd: medewerkers scholen en begeleiden op de werkvloer over de regels en wetgeving. Hiervoor zullen acties uitgezet worden in de themamaand. Doel: kennis vergroten onder de medewerkers waardoor kwaliteit verbetert; 
  • Implementatie Actieplan en Sparbord: Actieplan en Sparbord onder de aandacht brengen bij de teams. Kwaliteitsverpleegkundigen coachen de teams om het actieplan en Sparbord goed in te zetten. Doel: Overzicht creëren over de processen binnen de teams en borging realiseren. 

Melding Verbeter Actie (MVA’s)

  • Wekelijks beoordelen de kwaliteitsverpleegkundigen globaal de MVA´s per team. Indien nodig wordt hierop geanticipeerd en acties uitgezet; 
  • Maandelijks vult de kwaliteitsverpleegkundige de data van de MVA´s in. Trends worden hiermee gesignaleerd en besproken met de teammanager. Eventuele acties worden hierop uitgezet; 
  • Eén keer per drie maanden vindt een overleg plaats met de kwaliteitsverpleegkundigen en aandachtsvelders; 
  • MIM´s worden gemeld bij het management, waarna de teammanager altijd telefonisch contact heeft met melder om mogelijke hulp/oplossingen te bespreken; 
  • Prisma-analyses worden besproken en uitgezet binnen het regionaal overleg van de kwaliteitsverpleegkundigen. Verbeteracties uit de Prisma-analyses worden besproken met het desbetreffende team. Doel: Kwaliteit van zorg verbeteren.

Schoonmaak

Wij vragen nog steeds aan de cliënten waar wij in de huishoudelijke ondersteuning mee kunnen helpen, maar proberen ook de cliënten te prikkelen om initiatief te nemen om mee te helpen. Waar nodig laten we cliënten zoveel mogelijk meehelpen.

Eten & Drinken

In het restaurant van de locatie serveren wij een ontbijt, warme lunch en de avond broodmaaltijd. Het is ook mogelijk om hier eigen regie in te nemen en het ontbijt en de avond broodmaaltijd zelf te verzorgen op de eigen kamer. Regelmatig polsen wij of de maaltijdkeuze nog aansluit aan de wensen van de cliënten.

Vorig jaar was afgesproken steeds meer in buffetvorm neer te zetten, maar gezien de cliënten die we nu hebben merken wij dat dit niet haalbaar is.

We zijn ook bezig met IBBSI. Dit instrument is in het leven geroepen om de verschillende dikte van de gemalen voeding op dezelfde wijze te meten. Op deze manier is de dikte van de voeding altijd consistent.

Veiligheid & Arbo

Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Er worden regelmatig veiligheidsrondes gelopen door medewerkers van BrabantZorg, maar ook door externe partijen. De preventiemedewerker van de locatie coördineert de actiepunten van de RI&E naar de betreffende collega en monitort deze tot de actiepunten zijn afgerond. 

Zie tegel 4: Leren en ontwikkelen.