Passende en veilige zorg en ondersteuning

Helaas werden we begin 2021 opgeschrikt door een brand binnen ons zorgcentrum, waar helaas ook een bewoner is overleden. Als gevolg hiervan zijn er overleggen geweest met de brandweer. Wat hadden we anders kunnen doen en hoe hadden we dit kunnen voorkomen,waren hierbij de gespreksonderwerpen. Dit zal in 2022 dan ook een speerpunt zijn.

Verbetermaatregelen die we hierin genomen hebben:
Jaarlijks meten we de kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg, zo ook dit jaar. De hieruit voortkomende verbeteracties zijn in de actieplannen van de teams opgenomen.
Voor 2022 houdt dit in dat de verbeteracties vanuit de Wet zorg en dwang extra aandacht krijgen.

De thema’s rondom veiligheid van zorg gaan we nog meer aandacht geven en daar waar verbeteracties nodig zijn oppakken. Dit is een teamverantwoordelijkheid en dit zullen we dan ook als zodanig oppakken.