Personeelssamenstelling

De afgelopen jaren hebben wij kwaliteitsbudget (ook wel kwaliteitsgelden) gekregen om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. In 2022 zijn deze kwaliteitsgelden geland in de tarieven. De komende jaren willen wij de kwaliteit van zorg graag bestendigen. Daarbij houden wij rekening met de toekomst: aandacht en betrouwbare zorg voor de cliënt. De mens achter de cliënt zetten wij centraal, door de cliënt te ondersteunen i.p.v. te ontzorgen. Wij gaan samenwerken met betrokkenen via SamenZorggesprekken. Door inzet van zorgtechnologie proberen wij de medewerker te ontlasten. Tevens willen wij de uitstroom van personeel in balans brengen met de instroom, door meer aandacht en waardering voor de medewerker. De medewerker op één heeft de hoogste prioriteit. Ook de nieuwe cao ondersteunt dit met volop aandacht voor de positie van de medewerker met een verbetering van de arbeidsvoorwaarden en diverse maatregelen, waaronder een betere balans van werk en privé.

BrabantZorg hanteert de volgende kengetallen voor haar minimale samenstelling van zorgteams:

Kwalificatieniveau Langdurige zorg Thuiszorg
Kwalificatieniveau 1 (assistent) 1 persoon n.v.t.
Kwalificatieniveau 2 (helpende) 1 persoon 0 - 1 persoon
Kwalificatieniveau 3 (verzorgende) 5 personen 5 personen
Kwalificatieniveau 4 (verpleegkundige) 1 persoon 1 persoon
Kwalificatieniveau 6 (gespecialiseerd verpleegkundige) 1 persoon per 2 teams 1 persoon per 2 teams