Kwaliteitsvenster MuzeRijk

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat MuzeRijk zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

MuzeRijk is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Een zinvolle dag
Eén van de motto’s van BrabantZorg is: ‘Hier kun je zijn wie je bent!’ Dit geldt ook voor MuzeRijk. Om dit ook uit te stralen naar de buitenwereld was ons streven om in 2021 het certificaat Roze loper te behalen. Dat is helaas vanwege de coronapandemie niet gelukt.

In 2021 zijn de aandachtsvelders welzijn er nog steeds en daar is regelmatig overleg mee. Zij overleggen ook met vrijwilligers/-coördinator/AB om het kringetje rond te houden. De ‘Plezier voor een kwartier’ kist wordt veel gebruikt (hierin zitten o.a. ballonnen, bordspel, toververf). Vorig jaar waren er vanwege de coronamaatregelen vooral activiteiten met alleen de bewoners, nu wordt ook de familie steeds meer betrokken.

Eten en drinken
Uit de resultaten van de kwaliteitsmeting begin 2020 is gebleken dat de wensen rondom eten en drinken bij 70% van de cliënten is vastgelegd in het dossier. We hebben er in 2021 extra aandacht aan besteed: er is verdieping geweest in het vastleggen, maar het behoeft nog wel aandacht om die 100% te behalen.

Methodisch werken
In 2021 wilden we de GVP’ers (gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie) actiever betrekken bij de zorgverlening. Omdat een aantal GVP’ers zijn vertrokken, zijn we de Consulent Belevingsgerichte zorg en de psycholoog meer gaan betrekken. Dit heeft de teams geholpen om zelf deze rol te gaan vervullen. Het regelmatig houden van gedragsvisite/bewonersbespreking samen met het hele team helpt hierbij.

Er is in 2021, o.a. door het vertrek van een aantal gespecialiseerd palliatief verpleegkundigen, geen gebruik gemaakt van de diensten van de gespecialiseerd palliatief verpleegkundige. Er zijn aandachtsvelders palliatieve zorg aangesteld die actief aan de slag zijn gegaan met het onderwerp palliatieve zorg. Er is nauw contact met de geestelijk verzorger, de waakmand wordt gebruikt: aandacht voor palliatieve zorg wordt nu dus op een andere manier vormgegeven. Medewerkers en familie reageren hier positief op. De teammanager besteedt ook richting medewerkers voldoende aandacht aan het overlijden van cliënten.

Samenwerken
Voor 2021 was de verwachting dat de grootste uitdaging lag in het (leren) werken met nieuwe zorgdossiers (Ysis en PUUR.). De koppeling van Ysis en PUUR. was in het begin van 2021 nog wennen, ook de digitale samenwerking tussen zorg- en behandelteam loopt goed (koppeling is goed).

Zorgtechnologie
In 2021 wilden we dit verder onderzoeken en ervaring opdoen met het inzetten van technologische hulpmiddelen ter voorkoming van het verlenen van onvrijwillige zorg. Er is contact geweest met de Consulent Zorgtechnologie en deze heeft bij een aantal situaties meegekeken. Zo is bijvoorbeeld de slaaprobot ingezet, wordt het muziekkussen gebruikt: de weg naar de consulent is nu bekend. Ook tijdens coronapandemie is er contact geweest en is de “Femly” ingehuurd zodat er toch contact kon zijn met de familie.