Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

We zijn intensief met de Wet zorg en dwang (Wzd) bezig: er wordt iedere drie maanden een bijeenkomst georganiseerd. Hier bespreken we watwe kunnen stoppen aan onvrijwillige zorg. Een mooi voorbeeld hiervan is een cliënt die veel angst had, niet in woonkamer durfde te komen, maar ook tijdens ADL weerstand tegen verzorging had. Door in te zoomen op wat er aan de hand zou kunnen zijn (samen met o.a. Belevingsgerichte zorg (BGZ) en psycholoog) kent het zorgteam de cliënt nu beter en kijken ze wanneer er vrijwillige zorg toegepast kan worden bij ADL. Er werd daarna meer aangesloten bij de cliënt en meebewogen met de zorg. Familie geeft aan het team duidelijk aan dat het beter gaat met haar: wanneer ze nu gedoucht is, is ze weer gewoon vrolijk, de verzorging gaat niet ten koste van alles.
Voor 2022 hebben we het plan om bij onrust van een cliënt de familie weer meer in te schakelen om te kijken waar zij iets kunnen betekenen bij deze onrust.

Vanuit de audit Persoonsgerichte zorg kwam als verbeterpunt naar voren dat we de levensgeschiedenis (Dit is mijn leven) in het digitale zorgdossier voor alle cliënten in moeten gaan vullen, liefst met participatie van familie. Dit gaat de verpleegkundige samen met BGZ in 2022 oppakken.

Ook willen we in 2022 weer familieavonden organiseren, waarin bijvoorbeeld het stukje levensgeschiedenis in PUUR voor jou specifiek aandacht krijgt.

Wonen en Welzijn

De luchtkwaliteit en koeling in de zomer is al langere tijd een aandachtspunt: hier gaan we in 2022 verder mee aan de slag. Er komt binnenkort een rapport op het gebied van verbetering van luchtkwaliteit en warmte waarna er stappen gezet gaan worden.

Nu activiteiten weer meer samen met familie georganiseerd kunnen worden, gaan we kijken hoe we de familie weer meer kunnen betrekken bij het reilen en zeilen in de huiskamer.

Samenwerking cliëntenraad

Er is nauw contact met afvaardiging van de cliëntenraad. Op dit moment zijn er geen concrete plannen voor 2022.

Zorgtechnologie

Er wordt goed gebruikgemaakt van de diensten van de Consulenten Zorgtechnologie. Zorgrobot “Maatje” wordt veel gebruikt bij gymmen etc. Deze kan ook reageren op vragen, maar dit moet nog ingevoerd worden. Dat is het plan voor 2022, zodat Maatje breder ingezet kan worden. Cliënten ontvangen dit heel goed.

De ‘bed sense’ wordt ingezet bij een aantal bewoners (bewegingssensor onder het matras), familie wordt hierbij ook betrokken en het Muziekkussen wordt gebruikt.

Resultaten interne audits

In 2021 hebben de volgende audits plaatsgevonden:

Persoonsgerichte zorg

Punten waar we trots op zijn:

  • Er is in het verleden een apart huisje gebouwd voor een cliënt waar hij kon klussen zodat hij bezigheden had die goed bij hem paste. Daar is het hele team toen echt voor gegaan
  • Er is een uitgebreid netwerk van vrijwilligers. Samen wordt goed gekeken naar wat past bij iemand om te doen zodat hij of zij fijn bezig kan zijn. Wandelen, fietsen, theekransjes, er zijn veel dingen voor bewoners opgezet. Er zijn regelmatig gedragsvisites waarbij gekeken wordt hoe we vanuit de behoefte van de cliënt belevingsgericht en persoonsgericht kunnen werken. Er is sprake van een goede samenwerking met de Consulent Belevingsgerichte zorg. Uitgangspunt is steeds; wat kan er nog wel. Dan kun je soms ook voorkomen dat medicatie ingezet moet worden. Ook in de alledaagse dingen komt deze benadering terug en dat is in een huiskamer zichtbaar. Krulspelden inzetten, versieringen aanbrengen, aandacht voor feestdagen en maaltijden. Kleine dingen kunnen opgepakt worden omdat het team de bewoners goed kent. Het hele team werkt goed samen; we kunnen over functies heen kijken zodat we het met z’n allen doen

Persoonsgericht zorg

Punten die vanuit de audit zijn meegenomen in de actieplannen:

  • Aandacht voor bezoek aan huis en belevingsgerichte inhuizing nieuw leven inblazen
  • Soms is het door de waan van de dag en de drukte moeilijk om aandacht te blijven houden voor het met een frisse blik blijven kijken naar wat het beste is voor de cliënt. De kwaliteitsverpleegkundige geeft hierbij aan dat er een wens is om meer vanuit de literatuur een plan te kunnen onderbouwen