Passende en veilige zorg en ondersteuning

MVA'S

In 2021 zijn we ermee gestart de MVA’s (Melding Verbeter Acties) maandelijks tijdens het teamoverleg te bespreken. Verbeterpunten hieruit worden genoteerd en op het actieplan gezet. Twee keer per jaar heeft de kwaliteitsverpleegkundige met MVA-aandachtsvelders een gesprek. De medicatie quickscan wordt regelmatig ingevuld: dit loopt goed en hier willen we in 2022 graag mee doorgaan.

HACCP

Een consulent Vastgoed en Veiligheid met expertise op het gebied van schoonmaak komt regelmatig langs om op het gebied van schoonmaak te controleren: zij geeft aanbevelingen om door de aandachtsvelders ook (nieuwe) gastvrouwen en (nieuwe) zorgmedewerkers, leerlingen en stagiaires meer uitleg te geven over regels rondom HACCP (schoonmaakmiddelen etc).

Ergocoach

Met het inzetten van de ergocoaches zijn we recent begonnen: we vinden ergonomie belangrijk en willen de medewerkers meer in hun kracht zetten. De ergotherapeut is erbij betrokken en ook vanwege hoge uitval binnen de teams vanwege fysieke klachten hebben we het plan om in 2022 meer scholing te verzorgen op het gebied van ergonomisch werken (oa hulpmiddelen uitleg etc.).