Passende en veilige zorg en ondersteuning

Melding Verbeter Acties (MVA’s)

Ook in 2023 zullen we hier aandacht aan besteden. Hiervoor continueren we de uitgezette koers. De rol van de kwaliteitsverpleegkundige is hierin erg belangrijk. Zij monitort, legt uit en stuurt indien nodig bij.

Het streven voor 2023 is dat de MVA één keer in de drie maanden besproken blijven worden. In de PUUR.-training wordt aandacht geschonken aan de SOAP rapportage. Op deze manier wil de kwaliteitsverpleegkundige ervoor zorgen dat het rapporteren op dezelfde manier verloopt. Deze rapportage wordt ook voor andere disciplines gebruikt.

Ergocoach

Op dit moment heeft MuzeRijk twee ergocoaches in huis. Zij maken zich op de locatie zichtbaar voor de medewerkers en verzorgen een opfriscursus. Daarnaast is hun doel om jaarlijks te controleren op het gebruik van de hulpmiddelen. Door met alle medewerkers een keer mee te lopen, krijgen zij ook meer inzicht in het juiste gebruik van de beschikbare hulpmiddelen. Daar waar nodig zullen ze instructies geven.

Daarnaast hebben de ergocoaches voor 2023 een scholing voor de medewerkers op de planning staan. Deze scholing zal, hopelijk, bijdragen aan het verminderen van het verzuim. Ergocoaches worden bij vragen meer ingeschakeld.

Als het nodig is, kunnen we ook de verzuim- en arbeidscoach van BrabantZorg inschakelen om onze medewerkers de juiste tips en adviezen te geven om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren met zo min mogelijk, oftewel juiste belasting.

Ook wordt de ergo-kast meer gevuld met hulpmiddelen die het zorgteam kan gebruiken bij de zorg voor cliënten. Deze kast staat op een centrale plaats, zodat de hulpmiddelen voor iedereen gemakkelijk te gebruiken zijn.

Geaccepteerd valrisico

Soms komt het voor dat we samen met mantelzorgers besluiten dat een valrisico wordt geaccepteerd. De situatie waarin we een bepaald risico accepteren wordt dan vastgelegd. In 2023 gaan wij dit beter vastleggen in het dossier van de cliënt (denk hierbij aan een uitgebreidere omschrijving in welke gevallen dit het geval is). De arts heeft hier een proactieve rol in. Er worden dan zorgafspraken met de familie en/of naasten gemaakt en vastgelegd in het zorgdossier; deze komen dan steeds terug in het MDO.

We merken nu al een verschil bij cliënten, waarbij het goed beschreven staat. 

Overigens blijkt dat het werken met PUUR. (het elektronisch zorgdossier) en het nieuwe eenduidig klantproces ook voor veel vragen en ongemakken zorgt en gezorgd heeft. We blijven zoeken naar de mogelijkheden om hier goed mee om te kunnen gaan.

Uitvraag jaarlijkse kwaliteitsindicatoren

Het thema ‘Eten en drinken’ komt ieder jaar terug in de uitvraag van de kwaliteitsindicatoren, die gericht is op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Bij de laatste meting zijn we erachter gekomen dat voeding meer aandacht mag hebben in het dossier van de cliënt onder ‘zo wil ik het graag’. 

Er is na aanleiding van de meting door de GVP’er een lijstje opgesteld wat onder het kopje ‘eten/drinkgewoontes’ ingevuld kan worden. Extra toegevoegd is waar de cliënt graag zijn/haar maaltijden nuttigt. Zo hopen we te bereiken dat alle wensen van de cliënten bekend zijn bij onze collega’s, mocht de cliënt het niet zelf kunnen aangeven op dat moment.