Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers   Vrijwilligers  


Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Medewerkers

Het jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek heeft weer in het voorjaar 2023 plaatsgevonden.

De uitslagen hiervan worden in de teams besproken en indien nodig worden er acties uitgezet.

Vrijwilligers

In 2023 willen we ernaar streven dat meer vrijwilligers het ervaringsonderzoek gaan invullen. Dit gaan we doen door informatiebijeenkomsten te organiseren om zo de vrijwilligers meer te betrekken bij het reilen en zeilen van de locatie. Zo zal het jaarplan uitgelegd worden, maar ook een presentatie worden gegeven over de toepasbaarheid van zorgtechnologie en natuurlijk een presentatie over het ervaringsonderzoek. 

Dit organiseren we samen met locatie Sint Jan in Uden.

Als meer vrijwilligers het ervaringsonderzoek invullen, kunnen we nog gerichter acties uitzetten. De teammanager en de vrijwilligerscoördinator gaan met de volgende twee onderwerpen aan de slag: Het verbeteren van de samenwerking tussen zorgteams en vrijwilligers: alle zorgteams hebben contactpersonen voor vrijwilligers aangesteld en binnen het team is duidelijk wie dit is of zijn én vrijwilligers worden (net als vóór de coronaperiode) weer uitgenodigd om twee keer per jaar aan te sluiten bij een overleg met alle contactpersonen, teammanager, kwaliteitsverpleegkundige en de vrijwilligerscoördinator.

Meer aandacht schenken aan begeleiding, overleg en weten waar de vrijwilligers terecht kunnen met vragen. Twee keer per jaar wordt een overleg gepland met alle werkgroepen vrijwilligers, samen met de activiteitenbegeleider en de vrijwilligerscoördinator. Sinds begin dit jaar is de activiteitenbegeleider en contactpersoon vrijwilligers weer aanwezig op de locatie en zal begeleiding ter plekke en mogelijkheid tot stellen van vragen weer geboden worden. Wanneer alle teams contactpersonen vrijwilligers hebben, kunnen vrijwilligers ook daar terecht.