Kwaliteitsvenster De Heegt

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat De Heegt zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

De Heegt is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

ZorgkaartNederland 
Als feedback uit de waarderingen kwam naar voren dat er beter gecommuniceerd mag worden richting de families van cliënten. Deze feedback willen we meenemen naar de lokale cliëntenraad. Binnen De Heegt zijn we gestart in 2022 met familieavonden, waar we het invullen van ZorgkaartNederland gaan stimuleren.

Waardering medewerkers en vrijwilligers
Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers en vrijwilligers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren. 

Passende en veilige zorg en ondersteuning
De uitgebreide Risico Inventarisatie die in 2022 uitgevoerd zou worden heeft geen doorgang gevonden. Deze zal in 2023 gepland worden.

Persoonsgerichte zorg
We weten dat niet altijd alle informatie van de levensgeschiedenis aanwezig is. Hiervoor willen wij een familieavond organiseren om uitleg te geven waarom dit belangrijk is en hoe dat door contactpersonen in PUUR. gezet kan worden. Alle eerste contactpersonen zijn medio 2022 gemaild met de vraag om dit uit te voeren. Een aantal families is al begonnen met het delen van het levensverhaal.

Wonen en Welzijn
Er is in 2022 heel veel aangestuurd op een uitgebreid en afwisselend aanbod van activiteiten, waardoor cliënten worden uitgedaagd om nieuwe dingen te proberen. Er is na de zomervakantie 2022 een woonbegeleider aangesteld om dit te bevorderen. 

Zorgtechnologie
Medewerkers gaan bekijken wat er mogelijk is om nog meer zorgtechnologie in te zetten. 

Resultaten interne audits 2022
Palliatieve zorg
Meer aandacht voor levensvragen gaat tijdens cliëntbesprekingen in de loop van 2022 opgepakt worden met de geestelijk verzorger. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden van ondersteuning in PUUR. Woondossier, zoals de vraag in het dossier: ‘Wat wil je nog graag doen?

Bekijk hier het kwaliteitsvenster van 2022.