Kwaliteitsvenster Het Zonnelied

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Het Zonnelied zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Het Zonnelied is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Een zinvolle dag
In 2021 is het dierenverblijf omgebouwd naar een blokhut. We zijn erg tevreden over het resultaat. Door de ligging wordt deze helaas nog niet voldoende gebruikt. We kijken of we hier in 2022 opnieuw invulling aan kunnen gaan geven.

Mooi is het om te zien dat er nog steeds, door cliënten en hun (klein)kinderen veel gebruikgemaakt wordt van de beweegtuin. Verder gebruiken onze beweegagogen de beweegtuin ook steeds meer voor de activiteiten met de cliënten.

Samenwerken
We hadden ons in 2021 ten doel gesteld om voor alle teams, teamcontracten opgesteld en teamafspraken gemaakt te hebben en te roosteren volgens de 80/20 principe. Helaas hebben we moeten concluderen dat dit i.v.m. de vele wisselingen in de teams niet gelukt is. Voor 2022 staat dit opnieuw op de agenda.