Kwaliteitsvenster GRZ regio Den Bosch/Bommelerwaard

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat GRZ regio Den Bosch / Bommelerwaard zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

GRZ regio Den Bosch/Bommelerwaard is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Methodisch werken
In 2021 zijn de teams gaan samenwerken volgens Samenwerken zo, waarbij teamafspraken zijn gemaakt. Dit wordt voortgezet in 2022. Met name het roosteren en PUR Administratie vraagt nog extra aandacht in 2022.

Samenwerken
In 2021 was gepland dat de gastvrouwen een scholingsprogramma aangeboden zouden krijgen waarin alle facetten van revalidatie aan bod komt. Door de situatie in 2021 rondom het coronavirus is dat niet doorgegaan en wordt in 2022 gekeken of en hoe dit verder opgepakt gaat worden.

In 2021 is gekeken naar de inzet van een hulpmiddel dat laat zien hoeveel zorg er per dag ingezet mag worden ten opzichte van het aantal opgenomen cliënten. Uit onderzoek bleek dit een dure investering te zijn. We werken daarom inmiddels met een capaciteitstool. Helaas is gebleken dat deze tool niet voldoende informatie geeft. In 2022 wordt gekeken of de capaciteitstool zo gebruikt kan worden dat de benodigde informatie hieruit gehaald kan worden.

In 2021 is de multidisciplinaire intake geïmplementeerd en heeft het multidisciplinaire overleg een andere vorm gekregen. Dit met als doel beter aan te sluiten op wat de cliënt nodig heeft. Het resultaat hiervan is dat de cliënt en zijn contactpersoon maar één keer het verhaal hoeft te vertellen, dit is minder belastend. Vanaf dag één kan er dankzij het behandelplan gezamenlijk worden gewerkt aan de revalidatiedoelen van de cliënt. De tijd dat de cliënt op de revalidatieafdeling verblijft is hiermee korter geworden.

Zorgtechnologie
Het voornemen voor 2021 was om voor de hele regio Den Bosch Bommelerwaard, waar Het Zonnelied onder valt, om met deConsulent Zorgtechnologie en de afdeling ICT een plan op te stellen om meer zorgtechnologie in de intramurale locaties te introduceren. Helaas is dit door de coronaproblematiek niet gelukt.