Kwaliteitsvenster Katwijk

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Katwijk zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Katwijk is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Een zinvolle dag
De cliënten worden betrokken bij de invulling van een een fijne dag. Met behulp van het PUUR. woonzorgdossier kunnen de individuele behoeften van de cliënt goed worden vastgelegd. Familie participatie wordt gestimuleerd. De welzijnscoaches ondersteunen bij het maken van deze keuzes. We hebben in 2021 de veranderende behoefte in deelnemen aan activiteiten opgepakt, waardoor een verschuiving plaatsvindt van grote groepsactiviteiten naar meer individuele activiteiten.

De kwaliteitsgelden worden sinds januari 2022 niet meer verstrekt, dit houdt in dat we de vlinderdiensten hebben beperkt en dat de welzijndiensten wel zijn gecontinueerd.

Eten en drinken
In 2021 zijn de keukens en huiskamers van Kleinschalig Wonen vernieuwd. Helaas is het ons niet gelukt om in 2021 de Kleinschalig Wonenteams door de horecamedewerkers te laten ondersteunen om de kwaliteit van voeding te verbeteren en te waarborgen. Dit pakken we in 2022 op.

Door aanpassingen in het bestelsysteem is er in 2021 extra aandacht besteed aan het voorkomen van voedselverspilling en budgetoverschrijding. Dit zullen we in 2022 continueren.

Er is een start gemaakt in 2021 met extra aandacht te geven aan hygiëne. Dit zullen we in 2022 voortzetten.

In 2020 hebben wij als locatie een start gemaakt met een nieuwe vorm van navraag bij cliënten over hun ervaringen met het eten. In 2021 hebben we een start gemaakt door vier maal per jaar door middel van kaartjes met smileys onze cliënten te vragen naar hun ervaringen. Het doel hierbij is, om de kwaliteit van het eten en drinken te verbeteren of te waarborgen. Individuele wensen worden vastgelegd in het PUUR woondossier.

Methodisch werken
De teams waar zelforganisatie nog niet voldoende waren geborgd hebben in 2021 extra sessies zelforganisatie doorlopen.

Zo is er een audit door de GGD uitgevoerd op het thema hygiëne, waarbij de volgende onderwerpen getoetst zijn: algemene hygiëne, hygiëne van cliënten, bouw en inrichting, medische en verpleegkundige zorg en schoonmaken en desinfecteren. In 2021 heeft dit geleid tot een plan van aanpak, dit wordt getoetst door middel van het regelmatig afnemen van hygiëne tracers.
Meerder punten uit het plan zijn uitgevoerd bijvoorbeeld:

  • Iedereen draagt een uniformjasje van BrabantZorg, met als doel het voorkomen van kruisbesmetting en verspreiding van micro organismen door eigen kleding
  • De medewerkers zijn zich meer bewust geworden van de noodzaak persoonlijke hygiëne en het dragen persoonlijk beschermmiddelen zoals handschoenen, halterschorten en eventueel mondkapje. Dit voorkomt verspreiding van o.a. virussen en bacteriën.-Er zijn waskarren aangeschaft, met als doel dat de zorgmedewerkers niet met vieze was, of continentiemateriaal over de gang hoeven te lopen, maar direct in de waskar kunnen doen
  • Er zijn te weinig pospoelers aanwezig, daarom worden er carebags gebruikt voor de opvang van urine en defecatie. Deze kunnen afgevoerd worden met het afval voor incontinentie. Hierdoor hoeven de po’s niet door de pospoeler gehaald worden
    Samenwerken

In 2019 is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de renovatie van alle Kleinschalig Wonen woningen. In 2020 zou gestart worden met de renovatie maar dit heeft vertraging opgelopen en gaat in 2021 uitvoering krijgen. De renovatie is in het eerste kwartaal van 2022 afgerond.

Zorgtechnologie
In 2021 is er gestart met een onderzoek naar de inzet van domotica gedurende de nacht. Dit wordt in 2022 gecontinueerd.

Medido
In verband met leveringsproblemen worden de medicijndispenser, waarbij bewoners op vaste tijden de medicatie vanuit een kastje krijgen aangeboden, nog niet regelmatig ingezet. Helaas is het ons niet gelukt om in 2021 te kijken of dit meerwaarde heeft voor onze bewoners. Dit gaan we dan ook in 2022 oppakken.