Kwaliteitsvenster 't Geerke

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat 't Geerke zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

't Geerke is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Een zinvolle dag
Helaas is het ons in 2021 niet gelukt om te onderzoeken hoe we in combinatie met zorgtechnologie, zoals beschreven in het kwaliteitskader, nog meer het gevoel van veiligheid geborgd kan worden bij de cliënt. Uiteraard is er altijd een medewerker per woning aanwezig zodat er een veilig gevoel bij de cliënt is. We gaan in 2022 kijken of dit in combinatie kan met inzet van de juiste zorgtechnologie.

Eten en drinken
In alle woningen wordt zelf gekookt. Om gevarieerde maaltijden te blijven serveren gaan de professionele koks van locatie Noorderkroon meekijken met de zorgmedewerkers die zelf koken. Met als doel om de kwaliteit van de maaltijden te verbeteren, meer variatie en vers koken. Dit hadden we als doel voor 2021 bepaald, echter door personeelsproblemen is dit vooruitgeschoven en zullen we in 2022 hiermee aan de slag gaan. De restaurantbeleving is ingezet, loopt ook door in 2022.

In 2021 hadden we een samenwerking met bedrijven in de regio die de activiteiten aanbieden voor onze cliënten. Dit zullen we ook in 2022 doorzetten. De focus ligt hierbij op de individuele behoefte van de cliënt en op een kleinschalige manier iets aanbieden.

Methodisch werken
Om het methodisch werken nog meer in de vingers te krijgen, zoeken we samenwerking met behandelaren en worden we gecoacht door de kwaliteitsverpleegkundige. Dit blijft ook in 2022 aandacht vragen en wordt per onderwerp opgepakt. In 2022 gaan we de verfijning aanbrengen in de SOAP-methode bij het rapporteren in het zorgdossier. De kwaliteitsverpleegkundige en verpleegkundige zullen hierin samen optrekken.

Ook door de komst van een gespecialiseerd verpleegkundige psychogeriatrie (GVP) is de deskundigheid rondom het ziektebeeld dementie verbetert. Zij pakt onderwerpen als het multidisciplinaire overleg (MDO) en inhuizing op. In 2021 heeft zij specifiek andere medewerkers gecoacht en zijn er themamiddagen georganiseerd, afhankelijk van de behoefte die er lag. De rol van de GVP binnen de teams zullen we in 2022 gaan aanscherpen.

Samenwerken
Eind 2021 is het meubilair van ‘t Geerke vervangen. De huiskamer is opnieuw ingericht, er is geschilderd, er zijn lambriseringen en looplijnen aangebracht. Met de nieuwe stoffering in 2022 wordt dit afgerond. Cliënten, hun naasten en medewerkers zijn bij de vernieuwingen betrokken door middel van moodboards. Het hele project heeft geresulteerd in verschillende stijlen in de drie huiskamers.

In 2021 heeft de regio Den Bosch deelgenomen aan het programma ‘Waardigheid en trots”. Dit hebben we gedaan om meer inzicht te krijgen of wij als locatie voldoen aan het landelijke ‘kwaliteitskader verpleeghuiszorg’. Hiermee ontvangen wij input voor ons kwaliteitsplan, jaarplan of jaarverslag. Hiervoor heeft er een scan plaatsgevonden waarbij vragenlijsten door cliënten, hun naasten, medewerkers, vrijwilligers en CliëntenRaad ingevuld zijn. Dit is eind 2021 besproken, in 2022 wordt hiervoor een plan van aanpak gemaakt.

Zorgtechnologie.
In 2021 hebben we het contact met de Consulenten Zorgtechnologie geïntensiveerd en is er gekeken waar zij ons in kunnen helpen met de inzet van zorgtechnologie.

Aandacht en toezicht
We hebben in 2021 inzichtelijk gekregen waar we de nabijheid kunnen bieden en hoe we hier een oplossing voor kunnen zoeken. Het is een een continu aandachtspunt om de juiste kwaliteit aan te kunnen bieden.