Kwaliteitsvenster Vierhoven

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Vierhoven zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Vierhoven is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Waardering cliënten en mantelzorgers
Omdat we de waardering en mening van cliënten en mantelzorgers erg belangrijk vinden, wordt jaarlijks het bewonerstevredenheidsonderzoek uit ons cliëntregistratiesysteem PUUR. gedaan. De voorkeur heeft het om deze vragenlijst samen met de cliënt contactpersoon in te vullen, zodat er een mooi gesprek kan ontstaan. De signalen die uit dit gesprek komen, worden meegenomen tijdens een teamvergadering om deze, daar waar mogelijk, te verbeteren. 

Elk jaar wordt per hofje een familieavond met een interactief karakter georganiseerd. Familie wordt uitgenodigd om ideeën en meningen met elkaar te delen. Het is een informeel samenzijn waarbij familieleden en medewerkers elkaar zien en leren kennen tijdens een barbecue of etentje op de locatie. Ook wordt er kennis gedeeld aan de hand van een centraal thema bijvoorbeeld “belevingsgerichte zorg”. Het samenzijn wordt door familieleden erg gewaardeerd.

Waardering Medewerkers en vrijwilligers
Medewerkers
Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers en vrijwilligers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren. 

Er worden één keer per twee maanden weer dansavonden georganiseerd in samenwerking met “Onder de Linden”. Dit zorgt voor veel vrolijkheid voor medewerkers en cliënten. De dansavonden waren door de coronaproblematiek in het slop geraakt.

De winter-BBQ, in combinatie met het uitdelen van kerstpakketten, was een succes voor de medewerkers en vrijwilligers. 

Vrijwilligers
We krijgen regelmatig van onze vrijwilligers te horen dat ze heel positief zijn over het werken op- en het samenwerken met Vierhoven. Dit komt onder andere voort uit het feit dat de vrijwilligers gekoppeld zijn aan een eigen hofje, zodat zij een band op kunnen bouwen met de cliënten en collega’s. Op deze manier leren zij de cliënten en familie echt kennen. 

Passende en veilige zorg en ondersteuning
De wens voor 2022 is om meer aandacht te besteden aan het onderdeel welzijn. De ruimte hiervoor in het gebouw is beperkt, maar er wordt gekeken naar de mogelijkheden op de woningen zelf.

Sinds 2022 loopt de welzijnsmedewerker mee op de hofjes en stimuleert de zelfredzaamheid van de cliënten en coacht de medewerkers.

Rondom het eten en drinken worden de menu’s samen met de cliënten opgesteld. Cliënten gaan mee naar de winkel om boodschappen te halen. Er wordt rekening gehouden met een afwisselend menu. En daarbij worden de seizoensproducten verwerkt.

Persoonsgerichte zorg
In 2022 hebben we familie gevraagd om de levenslijn in het digitale zorgdossier in te vullen, zodat deze informatie ondersteunend kan zijn voor het geven van passende zorg. De familie kon hierbij hulp ontvangen vanuit het team. Dit onderdeel blijft onder de aandacht. 

Wonen en Welzijn
In 2022 hebben we bekeken hoe we de te besteden gastvrouw uren het beste kunnen inzetten voor het organiseren van activiteiten. Dit heeft ertoe geleid dat op bepaalde momenten van de dag twee gastvrouwen zijn ingeroosterd. Zij kunnen op deze momenten meer activiteiten bieden aan de cliënten. 

Samenwerking cliëntenraad
De cliëntenraad wordt van alle nieuwe ontwikkelingen op de hoogte gebracht. Elke drie maanden is er contact tussen de cliëntenraad en een teammanager. 

De cliëntenraad heeft inspraak bij belangrijke beslissingen, zoals de abonnementspas die BrabantZorg wil invoeren. 

Zorgtechnologie
In 2022 is gekeken wat er nog aan zorgtechnologie kon worden ingezet om de vrijheid te verbeteren, zoals bijvoorbeeld de inzet van Leefcirkels zodat de voordeur open kan. De leefcirkels blijken in de praktijk lastig toepasbaar in de hofjes. Wel wordt er een GPS gebruikt voor cliënten die zelfstandig naar buiten gaan voor een wandeling of fietsroute.

Ook maken we gebruik van de bedscan. De bedscan is een “flexibele¨ bewegingsmelder die op de wensen van iedere cliënt kan worden afgestemd. Hierdoor wordt de cliënt minder gestoord op zijn kamer en hoeft de nachtdienst minder vaak te reageren op een alarm. Dit is een alternatief voor de statische bewegingsmelder en voor camera ́s die in het kader van privacy niet altijd zijn toegestaan.

Bekijk hier het kwaliteitsvenster van 2022.