Kwaliteitsvenster Vierhoven

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Vierhoven zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Vierhoven is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Een zinvolle dag
In 2021 zijn we ons gaan oriënteren op wat de Consulent Belevingsgerichte zorg de medewerkers en de cliënten nog meer kan bieden. We merken namelijk dat de medewerkers al veel zelfstandig ondernemen door hun kennis en kunde op het gebied van Belevingsgerichte zorg. Daar waar de Consulent Belevingsgerichte zorg eerst veel op kantoor was, is deze nu meer aanwezig op de woning. Daarnaast sluit de consulent vanaf 2022 ook aan bij het omgangsoverleg, hiermee wordt de inzet van de Consulent Belevingsgerichte zorg uitgebreid.

Vierhoven is qua grootte helaas niet aan te passen. Wel hebben wij in 2020 de buitenomgeving de nodige aandacht gegeven. Aan de voorkant van Vierhoven is een prieeltje gemaakt voor de cliënten. In 2021 is dit prieeltje nog mooier ingericht. Cliënten kunnen hier gaan zitten, maar ook familieleden kunnen hier tijdens feestjes gebruik van maken.

Eten en drinken
In 2021 hebben we alle bijzonderheden en voorkeuren rondom eten en drinken beter vastgelegd in het cliëntdossier. Hiervoor zijn we in gesprek gegaan met cliënten en familie. Dit werkt ondersteunend, de medewerkers weten wat de cliënten lekker vinden. Tijdens het maken van de menu’s wordt hier rekening mee gehouden en er is wekelijks variatie. Daarbij wordt ook wel eens een frietje of een Chinees buffet gehaald. In de vakantie wordt er een themaweek georganiseerd ‘Op vakantie in een ander land’; maandag is het Italië dan wordt er ook Italiaans gegeten. Dinsdag is het Spanje en wordt er Spaans gegeten enzovoorts. De aankleding van de woning en tafels worden hierop aangepast.

Methodisch werken
In 2019 is de training Belevingsgerichte zorg gevolgd door alle medewerkers van de locatie. In 2020 hebben de medewerkers alle theorie in de praktijk gebracht. Hierdoor hebben zij bepaalde inzichten gekregen, waardoor de zorg voor de cliënten beter aansluit bij de beleving van de cliënten. In 2021 is de inzet van Belevingsgerichte zorg volledig geïmplementeerd en is het ingebed in het werk van de medewerkers.

Vierhoven wilde in 2020 starten met ‘Samen betrokken gesprekken’. Deze gesprekken houden in dat samen met het netwerk van een cliënt wordt besproken wat het netwerk allemaal wil en kan blijven betekenen in het leven van de cliënt. Daarnaast was het plan om te realiseren dat familieleden zelf kunnen aangeven wat zij een geschikt moment vinden voor een MDO. De verwachting is dat de MDO’s dan effectiever zijn, omdat de inbreng van familie dan hoger is door bijvoorbeeld actuele problemen, waardoor zij het MDO aanvragen. Zowel in 2020 als 2021 is dit door de coronamaatregelen niet door kunnen gaan. Dit wordt nu BrabantZorg-breed opgepakt door middel van het SamenZorggesprek.

Samenwerken
In 2021 hebben we de familiecliëntenraad zichtbaarder gemaakt, door een foto van de familiecliëntenraad in de algemene hal te hangen. Ook wilden we hen gaan betrekken bij het maken van de nieuwsbrief vanuit Vierhoven. Deze nieuwsbrief is, in verband met de privacy, gestopt, er kan nu gebruikgemaakt worden van PUUR. van jou om onder andere foto’s te delen. Er zijn korte lijntjes met de contactpersonen van de cliënten, deze goede samenwerking wordt als prettig ervaren.

In 2021 wilden de teams verder met het gebruiken van het SPAR-bord en het actieplan, onderdeel van het kwaliteitssysteem van BrabantZorg. Door de coronabeperkingen zijn er langere tijd geen teamoverleggen geweest. Begin 2022 is dit weer gestart en gebruikt ieder team het SPAR-bord en actieplan.

Zorgtechnologie
De actieve samenwerking met de Consulent Zorgtechnologie is afgezwakt; dit moet weer nieuw leven worden ingeblazen, omdat men eerder heeft ervaren dat de Consulent Zorgtechnologie wel meerwaarde kan hebben voor de locatie en cliënten.

We hebben gekeken of de huidige technologische middelen die worden ingezet efficiënter en effectiever ingezet kunnen worden. De Qwiek. up wordt steeds meer gebruikt. Er is een fitnessruimte ingericht, waar gefietst kan worden. Met de Qwiek. up kan dan ook gefietst worden ‘in het bos’. Nieuwe technologische ontwikkelingen inzetten wordt moeilijker, er wordt kritischer gekeken naar nieuwe aanschaffingen.