Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers   Vrijwilligers  
Info volgt z.s.m.


Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Medewerkers

Per 2023 koppelen we alle flexmedewerkers aan een hofje. Op deze manier is er minder verschuiving vanuit de medewerkers en wordt één van de positieve punten vanuit een kleinschalig team ‘zoveel mogelijk vaste gezichten’ beter gerealiseerd. Daarnaast zorgt dit voor minder verschuivingen in het rooster.

Vrijwilligers

De afstemming tussen medewerkers en vrijwilligers gaan we verbeteren. Elk hofje heeft een contactpersoon voor de vrijwilligers. Voor grotere activiteiten zoals een museumbezoek, de Vierdaagse etc. is er een welzijnsmedewerker betrokken. De vrijwilligerscoördinator is betrokken bij het werven van nieuwe vrijwilligers en de tevredenheidsvragenlijsten. Op deze manier hopen we meer structuur en duidelijkheid te krijgen over de onderlinge rollen en verwachtingen.