Passende en veilige zorg en ondersteuning

De wens voor 2022 is om meer aandacht te besteden aan het onderdeel welzijn. De ruimte hiervoor in het gebouw is beperkt, maar er gaat gekeken worden naar de mogelijkheden op de woningen zelf.