Passende en veilige zorg en ondersteuning

In 2023 willen we de kennis van de ergocoach meer gaan inzetten, zodat zij de teams optimaal kan ondersteunen, advies en begeleiding kan geven als het gaat om te werken volgens de arbo-regels. De ergocoach krijgt een opfriscursus aangeboden, waarin ook alle nieuwe ontwikkelingen met haar wordt gedeeld, zodat zij deze toe kan passen in de praktijk.