Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg 

In 2023 willen we de levensgeschiedenis en de levenslijn van de cliënten nog meer gaan gebruiken tijdens omgangsoverleggen, om zo de cliënten nog beter te leren kennen en te kunnen begrijpen. 

In 2023 krijgen alle zorgmedewerkers een klinische les ‘palliatieve zorg’. Tijdens deze les wordt de theorie opgefrist en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van palliatieve zorg worden gedeeld. 

Wonenen Welzijn

Wonen
In 2023 ontvangt elk hofje nieuwe stoelen. Hierbij wordt rekening gehouden dat de stoelen makkelijk onderhouden zijn en makkelijk schoon te maken zijn. 

Welzijn
In 2023 zijn de dansavonden weer opgezet, waarbij cliënten aan kunnen sluiten voor een leuke dansavond, ondersteund door de zorgmedewerkers. 

Binnen Vierhoven wordt gebruikgemaakt van de diensten van ‘huishond’ Rex. Rex is van een medewerker en heeft een positieve invloed op de cliënten en gaat graag naar de cliënten toe om aangehaald te worden. We stimuleren dat medewerkers dit kunnen doen en houden rekening met allergieën van cliënten.

In 2023 wordt de scholing ‘lerend vermogen voor mensen met dementie’ opgepakt. Het doel is met elkaar op een lijn te zitten, en nieuwe collega´s te informeren over deze manier van werken.

Samenwerking cliëntenraad

De cliëntenraad zal aansluiten bij de familieavonden, activiteiten en teamoverleggen. We informeren elkaar over deze momenten en hopen hiermee de betrokkenheid verder te vergroten.

Zorgtechnologie 

In 2023 wordt onderzocht of Vierhoven in aanmerking kan komen voor het salto-sloten systeem. Wanneer we dit systeem zouden hebben, zou dit betekenen dat de kamerdeur vanuit de buitenkant gesloten kan worden, maar waarbij de cliënt ten alle tijden vanaf de binnenkant de deur kan openen. We hopen dat het mogelijk is en dat er budget voor is.

Resultaten interne audits

Vanuit de audit Schoonmaken heeft Vierhoven een goed rapport teruggekregen. Daar zijn wij trots op!

In 2022 is de audit ‘Palliatieve zorg’ afgenomen. Tijdens deze audit is aangegeven dat Vierhoven trots is op de samenwerking met familie, wat als erg fijn wordt ervaren tijdens de laatste levensfase van de cliënt. 

Daarnaast is Vierhoven erg trots op het laatste gebaar wat zij kunnen geven, namelijk het uitgeleiden doen van een overleden cliënt. De cliënt contactpersoon vertelt tijdens het uitgeleiden een persoonlijk stukje over de betreffende cliënt. 

In 2023 wordt de samenwerking met de geestelijk verzorgster vergroot door haar eerder in het proces te betrekken. 

Naast de audit ‘Palliatieve zorg’ is in 2022 ook de audit ‘Persoonsgerichte zorg’ afgenomen. Tijdens deze audit is aangegeven dat Vierhoven trots is dat een aantal cliënten dagelijks mee naar buiten, naar het dorp, worden genomen. 

Daarnaast is Vierhoven trots op de manier hoe er belevingsgericht gewerkt wordt. Er wordt gekeken naar de behoefte van de cliënt. 

Een punt van aandacht is de levenslijn binnen het zorgdossier. In 2023 wordt hier aandacht aan besteed door families nog meer te stimuleren om deze in te vullen. De foto’s en verhalen die aan deze levenslijn toegevoegd zijn, kunnen de zorgmedewerkers ondersteunen om een persoonlijk gesprek met de cliënten aan te gaan. 

Plan 2023
Audits die in 2023 in de planning staan: Veiligheid & Arbo.