Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

We vragen de familie om de levenslijn binnen PUUR van jou in het dossier in te vullen. Dit wordt gebruikt om samen met de cliënt in gesprek te gaan over zijn/haar leven. Door dit te doen komen er mooie gesprekken tot stand waaruit de zorgmedewerker nog meer informatie over deze cliënt haalt om hem/haar nog beter te leren kennen.
In 2022 willen we de familie nog meer stimuleren om deze levenslijn in te vullen. Dit willen we doen door familie hierover (nogmaals) te informeren tijdens een familieavond. De familieavonden zijn inmiddels gepland.

De werkwijze van de omgangsoverleggen is digitaal uitgewerkt en wordt tijdens elk overleg erbij gepakt. De medewerkers ervaren dit als ondersteunend tijdens het overleg, omdat ze kunnen zien waar ze mee bezig zijn en zo nodig kunnen bijsturen. Hierdoor wordt op een correcte en efficiënte wijze ingezoomd op de individuele cliënt. Er wordt kritisch gekeken wat hij/zij nodig heeft en wat mogelijk nog geboden kan worden.

Wonen en Welzijn

Op de afdelingen zijn de welzijns uren zo ingericht dat er op bepaalde momenten twee gastvrouwen aanwezig zijn om extra aandacht aan de cliënten te kunnen geven. In 2022 bekijken we wat er, naast de bestaande activiteiten, in deze uren geboden wordt, en of daar nog meer uit te halen is. Er is binnen Vierhoven ook een welzijnsmedewerker aanwezig die de grote overkoepelende activiteiten organiseert zoals de Carnaval, vierdaagse, markten, muziekactiviteiten enz .

Samenwerking cliëntenraad

Er is een goede samenwerking met de cliëntenraad. Op dit moment is Vierhoven in gesprek met de cliëntenraad over de ‘Wet zorg en dwang’: hoe dit kan worden opgepakt en besproken met de familie. De cliëntenraad is erg betrokken.

Zorgtechnologie

In 2022 wordt gekeken wat er nog aan zorgtechnologie kan worden ingezet om de vrijheid te verbeteren, bijvoorbeeld de inzet van Leefcirkels zodat de voordeur open kan.

Samenwerking

Er zijn een aantal aandachtsgebieden verdeeld onder de medewerkers. Deze aandachtsgebieden worden met de drie locaties in Schaijk (Vierhoven, Dijkstaete en de Nieuwe Hoeven) verbonden en onder de aandacht gebracht. Hierdoor ontstaat meer eenheid in het werken en leren we van elkaar. Iedere locatie blijft wel zijn eigen aandachtsvelders behouden. Zo zijn een aantal stappen gezet bij de BIG, verpleegkundigen en kwaliteitsverpleegkundigen.

Resultaten interne audits

Audits 2022

Check HACCP doorlopen met een goed resultaat, we kregen zelfs het compliment dat er bijna te goed gepoetst wordt.

Eten & Drinken

heeft ook goed gescoord. De seizoenen menucyclus vraagt nog wat aandacht. Er zijn aandachtsvelders die de menu’s samenstellen. We gaan met dat groepje het beleid van BrabantZorg erbij pakken. Daarna wordt dit met de cliënten besproken, zodat we rekening kunnen blijven houden met de individuele wensen en behoeften.

Verder zullen in 2022 de audits Schoonmaak, Palliatieve zorg en Persoonsgericht zorg nog plaats gaan vinden.