Kwaliteitsvenster Nieuwe Hoeven

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Nieuwe Hoeven zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Nieuwe Hoeven is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Een zinvolle dag
De coronaperiode is van invloed geweest op het vormgeven van ‘een zinvolle dag’ en de beleving, maar zeker ook de bouwwerkzaamheden. Zodra de nieuwbouw gereed is, naar verwachting januari 2023, wordt buitenleven echt onderdeel van binnenleven. Vanaf die datum is er sprake van een werkelijk ‘groen verpleeghuis’. De terrassen zijn dan allemaal in orde. Ook zal de Hooimijt dan meer onderdeel zijn van de Nieuwe Hoeven. Daarnaast zal ook de duofiets verder bijdragen aan de invulling van een zinvolle dag.

Methodisch werken
Er zijn in 2021 BKC overleggen gestart, medewerkers ervaren een betere samenwerking. De afstand tussen de werkvloer en behandelaren is kleiner geworden. Er wordt gewerkt met actieplannen in alle overlegvormen. Lindelaan is overgegaan van het werken met PUUR naar het werken met Ysis, familie is meteen betrokken bij deze overgang. Circa 95% van hen leest inmiddels mee in de dossiers van de cliënten Berkenlaan en Eikenlaan maken gebruik van PUUR woonzorg. Doel voor 2022: voorstellen aan alle familieleden van de behandelaren, inclusief profielfoto.

Samenwerking rond Wet zorg en dwang: het contactleggen met de klachtenfunctionaris is nog niet gelukt maar inmiddels gepland. Wel is er op alle afdelingen een Aandachtsvelder Wet zorg en dwang.

Doel voor het jaar 2022 is anders werken in Kleinschalig Wonen: wonen in het groen wordt verder vormgegeven (visie).
Nieuwe Hoeven is een (t)huis in het groen, de natuur is een beleving en drager van alle mogelijke activiteiten voor iedereen die hier komt. Een buurtschap waar de cliënten zoveel mogelijk eigen regie behouden, waar oog is voor veiligheid en Kleinschalig Wonen centraal staat. Iedere dag zo groen, natuurlijk/bosrijk en zo fijn mogelijk voor de cliënten. Cliënten ervaren bij Nieuwe Hoeven vrijheid omdat ze het leven blijven leiden wat bij hen past.

Het netwerk speelt een belangrijke en betrokken rol. Er wordt gedacht in ‘kan wél’, in simpel en snel dingen voor elkaar krijgen, waardoor je ook zoveel mogelijk medewerkerscapaciteit direct bij de cliënten krijgt.

Zo komen er eigen appartementen met eigen tuin en weinig kantoren. De nieuwbouw dwingt je als het ware om wonen in het groen vorm te geven. Het jaar 2022 zal in het teken staan van de voorbereiding, in het jaar 2023 is de nieuwbouw klaar. De website zal aangepast worden naar aanleiding van de bouwontwikkelingen.

Samenwerken
Er zijn steeds meer cliënten met een eigen huisdier. Op maat wordt gekeken met cliënt en huisdier wat er mogelijk is in verzorging en behandeling.
Ook is er een contacthond, is er een hondenaaiclub (frequentie eens per twee weken) en wordt familie in de gelegenheid gesteld om een hond op bezoek mee te brengen.

Zorgtechnologie
Er wordt gebruikgemaakt van verschillende technologische ontwikkelingen die ingezet worden om het welzijn en de eigen regie van de cliënten te vergroten en/of de verzorging makkelijker te maken. Alle plannen die er lagen in 2021 zijn uitgevoerd. Het beeldbellen is met name veel ingezet tijdens de coronaperiode. Specifiek voor de Smartwatch geldt dat momenteel (2022) onderzocht wordt of deze dezelfde meetresultaten geeft als een elektronische bloeddrukmeter en daarmee dus een betrouwbaar alternatief kan vormen. Dit zou met name uitkomst bieden voor cliënten bij wie de ledematen beven.