Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg 

In 2023 gaan wij verder met de uitrol van de SamenZorggesprekken op de woningen. De afdeling Eikenlaan gaat door met het voeren van SamenZorggesprekken, en met het stellen van de ‘andere’ vragen. Niet alleen aan het netwerk de vragen stellen, juist ook aan de cliënt! Wij moeten ons de tijd gunnen en nemen om deze gesprekken goed voor te bereiden en bewust zijn van welke vragen we mogen stellen.

Wij willen in 2023 de familie nog meer betrekken bij het meelezen in het zorgdossier van de cliënt, zodat zij zien hoe het met hun familielid gaat. Wij doen dit door foto’s te maken van activiteiten en deze te delen in het zorgdossier van de cliënt. 

In 2023 gaan wij de opzet van het MDO (multidisciplinaire overleg) bij de afdeling Lindenlaan toepassen bij de andere afdelingen. 

Wonen en Welzijn

Vanuit alle uitgangspunten die zijn vastgesteld om te komen tot een Nieuwe Hoeven 2.0, blijft de ontdekkingstocht doorgang vinden om de ontwikkeling en vernieuwing mogelijk te maken, zie ook tegels 1 en 3. In 2023 zullen wij hier dus druk mee bezig blijven. In mei 2023 kunnen de cliënten gebruik gaan maken van hun nieuwe onderkomen. 

Beleeftuin “Thuis in het GROEN”

De gehele omgeving van de Nieuwe Hoeven wordt ingericht als een beleeftuin: een tuin die geest en lichaam stimuleert en die alle zintuigen prikkelt. Het is een ontmoetingstuin, activiteitentuin, ontspanningstuin en zintuigprikkelende tuin.

Samenwerking cliëntenraad 

Na de verhuizing (gepland in mei 2023) wil de gehele Familie CliëntenRaad (FRC) de zichtbaarheid verder vergroten door introductiegesprekken te voeren met de contactpersonen van de cliënten. Ook wil de FCR aansluiten bij de familieavonden. 

Zorgtechnologie 

Wij gaan door met de in 2022 ingezette zorgtechnologieën. En daarnaast willen wij slaapwatch, het robothondje en de sterrenprojector uitproberen. Het horloge registreert de hoeveelheid slaap en onrust. De projector wordt ingezet bij het snoezelmoment en zorgt voor ontspanning. Het hondje geeft een gevoel van geborgenheid en biedt de mogelijkheid tot contact met anderen.

In 2023 gaan wij SMART-tv mogelijk maken op alle televisies. Wij willen cliënten toegang geven tot internet; om games hierop te spelen, muziek te luisteren, films te zien en foto’s te kunnen bekijken. 

Anders Kijken is Anders doen

Visie “Anders Kijken is Anders doen”, blijft de leidraad voor de team- en familiebijeenkomsten. We gaan de visie verder uitwerken in en met de praktijk.

De Wzd (Wet zorg en dwang) maatregelen in eigen regie en beweging is de basis van onze visie en helpt ons dit uitdragen.

Resultaten interne audits

De volgende audits staan op de planning: Wet zorg en dwang, Medicatie en Persoonsgerichte zorg.