Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers   Vrijwilligers  
Info volgt z.s.m.


Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Medewerkers

In 2023 willen we de intervisies op gaan pakken. Alle teams, met uitzondering van de Zwaluw en de Specht, gaan dit doen. Teams de Zwaluw en de Specht passen dit al toe. Het doel is om dilemma’s die het motto/gedachtegoed “Anders Kijken is Anders Doen” met zich meebrengt met elkaar te delen, bespreken en van elkaar te leren. Teams worden begeleid door de kwaliteitsverpleegkundigen.

Verder gaan we de weekstart invoeren waarbij de managers en kwaliteitsverpleegkundigen uitwisselen wat zij voor die week op de planning hebben, welke ondersteuning teams van hen nodig hebben en wie hen daarbij kan gaan helpen. Wij doen dit om van elkaar op de hoogte te zijn en de teams de juiste begeleiding te bieden.

Met de teams gaan wij de verhuizing evalueren.

Vrijwilligers

In 2023 gaan wij het ervaringsonderzoek onder vrijwilligers uitzetten. 

Ook gaan het management, activiteitenbegeleiders en aandachtsvelders “vrijwilliger”, een nieuw welzijnsplan maken, aansluitend op het motto/ gedachtegoed “Anders Kijken is Anders Doen”. Hierin zal ook de rol van de vrijwilligersgroepen, te denken aan horecagroep, tuingroep, etc. beschreven gaan worden. 

Tot slot krijgen ook de gastvrouwen van de overige afdelingen eenzelfde training zoals de gastvrouwen van de Berkenlaan.