Passende en veilige zorg en ondersteuning

Er zijn geen noemenswaardige bijzonderheden uit de HACCP en Schoonmaakcheck naar voren gekomen.

Incidenten/Prisma’s

Naar aanleiding van een tweetal incidenten, zijn verbeteringen doorgevoerd in de dossiervoering. Hierdoor weten medewerkers beter de juiste informatie te vinden. In 2021 is de kennis van medewerkers hoe zij op een goede manier een melding moeten maken van een incident, verbeterd.

De locatie verwerkt de standaard onderwerpen die te maken hebben met kwaliteit in de actieplannen, de Verbetercirkel (plannen, uitvoeren, controleren, reflecteren) is op orde.

In 2021 is er twee keer een afdeling voor coronapatiënten ingericht voor regio Noord-Oost Brabant. 150 à 200 cliënten zijn hier opgenomen geweest. Dit is een gezamenlijke prestatie van formaat met de inzet van 95% eigen personeel. Iedereen, zonder enige uitzondering, is zeer flexibel geweest en er was sprake van een optimale samenwerking. Er waren geen klachten en er was nauwelijks sprake van verzuim. Dat is een prestatie om trots op te zijn.
De locatie tracht voorbereid te zijn op wat er corona gerelateerd nog op hen af kan komen.

Trots is de locatie ook op het feit dat men met een “outbreakteam” (artsen, kwaliteitsverpleegkundigen, psychologen, etcetera) goede zorg heeft kunnen leveren gedurende de coronaperiode, dit met een doelgroep met complex gedrag en in een complex huis. Buiten de zorg op de meerzorgafdeling zijn er ook mensen opgevangen met een Inbewaringstelling (IBS) en rechterlijke machtiging, die elders niet de juiste ondersteuning konden krijgen (drie cliënten zijn overgenomen binnen BrabantZorg).