Passende en veilige zorg en ondersteuning

Visie verder uitwerken 

De hoofdlijnen staan, nu gaan wij deze visie in de praktijk toepassen. Wat werkt, en wat niet. Leren van en met elkaar en dilemma’s bespreekbaar maken. Zie ook het voorbeeld van regie en vrijheid versus veiligheid bij tegel 1. 

Extra aandacht dient van de behandelaren uit te gaan om de visie eigen te maken en toe te passen. 

Zorginhoudelijk scholing

In de tweede helft van het jaar staat gepland om aandachtsvelders “ergocoach” bij te scholen in actuele kennis en vaardigheden.