Kwaliteitsvenster Loovelt

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Loovelt zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Loovelt is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Een zinvolle dag
In 2021 is gekeken naar de mogelijkheden om woonbegeleiders/vrijwilligers/gastvrouwen in te zetten voor aanwezigheid in de huiskamer. Hierdoor is er meer tijd voor ‘het warme moment’, denk bijvoorbeeld aan een praatje maken en koffiedrinken, waarbij de focus ligt op welzijn. Het zijn immers de kleine dingen waar je van kunt genieten. Activiteiten worden vanaf 2022 vanuit welzijnsuren ingezet, waardoor er door de dag heen meer medewerkers aanwezig zijn om ook dit soort momenten te bieden.

Methodisch werken
In 2021 heeft de focus gelegen op het borgen en monitoren van het medicatieproces. Het is nu verplicht om twee keer per jaar een quicksan uit te voeren. Op Loovelt is een audit geweest op medicatie, waaruit bleek dat er weinig fouten gemaakt worden. Daarnaast is in 2021 onderzocht hoe goede mondzorg bij de cliënten meer gestimuleerd kan worden. Meer aandacht voor mondzorg staat ook voor 2022 op de agenda.

Samenwerken
Loovelt heeft in 2021 de cliëntenraad benaderdover de wijze waarop men actief het gesprek kan aangaan tussen de familie en de zorgmedewerkers, in het kader van samenwerking. In 2022 kunnen er weer familieavonden georganiseerd worden, waar dit onderwerp centraal staat. Daarnaast is de samenwerking met de apotheker en huisarts effectiever en intensiever geworden.

Zorgtechnologie
Op basis van de portfoliostrategie wordt nader bekeken welke zorginnovaties in de toekomst kunnen bijdragen aan de realisatie van nieuwe doelstellingen. Denk bijvoorbeeld aan Leefcirkels. Er wordt onderzocht op welke manier het gebouw toekomstbestendig gemaakt kan worden. Zorgtechnologie heeft hierin een duidelijke plek.