Kwaliteitsvenster AAtrium

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat AAtrium zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

AAtrium is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Een zinvolle dag

Helaas zijn er door corona een groot aantal punten niet opgepakt. Dit willen we in 2022 oppakken.

In 2022 zal er meer aandacht voor de samenwerking met de verschillende disciplines zijn om, in plaats van op aanbod, op basis van vraaggericht werken activiteiten aan te bieden. Meer aandacht voor activiteiten die passen bij het individu, meer de teams erbij betrekken. Dit past bij de veranderingsrichting van grootschalige naar meer kleinschalige activiteiten. Daarnaast willen we middels samenzorg gesprekken en een “warme overdracht” de eigen regie van de cliënt vergroten samen met zijn/haar netwerk.

Samenwerken

Door corona is de samenwerking tussen de verschillende disciplines versterkt. Alle teams werken ook met het digitale sparbord, de herziene versie werkt erg prettig. Het ophalen van signalen en de uitwerking van actiepunten is nog wisselend in de verschillende teams. Dit SPAR-bord en actieplan wordt ook gebruikt door de teams van horeca en huishoudelijke zorg. We kunnen ondertussen wel stellen dat iedereen met het actieplan werkt.