Kwaliteitsvenster De Watersteeg

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat De Watersteeg zich leiden door de mening van de cliënten: “wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?”

De Watersteeg is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Welzijn & Welbevinden
In het kader van de visie: “Elke dag zo fijn mogelijk”, is het belangrijk om naast de zorgbehoefte invulling te geven aan het dagelijks leven van de cliënten. Dit gebeurt middels een gevarieerd activiteitenaanbod dat is samengesteld naar aanleiding van de wensen en behoeftes van de cliënten.

Ons team welzijn heeft een groot activiteitenaanbod. Daarbij besteden de verzorgende teams dagelijks zorg aan het welbevinden van de cliënt, dit is veelal gericht op individueel niveau. Beide stemmen af naar de behoefte van de cliënten. Dit gaat steeds meer in samenspraak met familie, welzijn, verzorging, vrijwilligers en behandelaren.

Binnen De Watersteeg is recent een ontmoetingsruimte en tuin gerealiseerd. Team Welzijn organiseert hier kleinschalige activiteiten. De ontmoetingsruimte is ook de uitvalsbasis voor Carrousel Groen. Zij ontvangen hier nieuwe ‘assistent’ medewerkers. In samenwerking met de gemeente kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hier werken.

De kwaliteitsgelden die ingezet zijn in 2021, zijn besteed aan de cliënt middels het aanbieden van een zinvolle dagbesteding of individuele aandacht. Dit geeft bijv rust, structuur en persoonlijke aandacht.

Methodisch werken
Teams werken methodisch door een uniforme werkwijze te handhaven, waarin er ruimte is om te leren en doelen worden geborgd. De kwaliteitsverpleegkundigen ondersteunen de teams hierbij.

Samenwerken
Binnen De Watersteeg zijn er op het moment vier woningen, waar mensen met een somatische grondslag verblijven. Het grootste aanbod in De Watersteeg hebben wij in onze kleinschalige PG woningen. Hier verblijven mensen met een psychogeriatrische grondslag, bijvoorbeeld Alzheimer. De verhouding is afgestemd op de behoefte vanuit de maatschappij om lange wachtlijsten voor dementerende ouderen terug te dringen.

Samen Werken We Zo
Per 1 januari 2021 is BrabantZorg overgegaan naar een ander cliëntsysteem “PUUR.”. Dit maakt dat het werken voor de teams leuker, beter en gemakkelijker wordt. De familie kan via “PUUR. van jou woonzorg” meelezen in het cliëntendossier. Hierin kunnen ook foto’s, familiegeschiedenis en persoonlijke informatie worden toegevoegd. Dit geeft een mooie aanvulling op het dossier van de cliënt, dit om de cliënt beter te kennen, zodat we de juiste zorg kunnen bieden.

2022 gaan we nog meer afstemming zoeken met familie, welzijn, vrijwilligers en behandelaren om het dossier zo optimaal mogelijk te gebruiken, zodat het een gezamenlijk dossier wordt. Waarbij voor onze cliënten zo prettig mogelijk wordt gewerkt en het netwerk rondom de cliënten zo optimaal mogelijk wordt ingezet, wat ten goede komt van de cliënten.

Zorgtechnologie
Met inzet van zorgtechnologie kunnen onze cliënten hun medicatie op de juiste tijd innemen. Dit wordt in 2021 binnen De Watersteeg ingezet bij alle cliënten voor wie dit geschikt is. Door het werken met Medimo (een elektronisch aftekensysteem voor medicatie) wordt het op de juiste manier en tijd verstrekken van medicatie bevorderd. Hierdoor vinden er minder medicatie-incidenten plaats.

In 2021 is er gekeken naar passende inzet van zorgtechnologie in de locatie, dit mag in 2022 verder opgepakt worden.

In 2021 heeft er een pilot gedraaid met betrekking tot decubitus, met als doel de decubituspreventie te verbeteren.

De beschikbare hulpmiddelen die tot nu toe zijn ingezet zijn: de Virtual Reality-bril, de tovertafel, de interactieve hond/kat en tijdens de coronaperiode ook het beeldbellen en het gebruikmaken van camera’s.
In 2022 zullen we vanuit de beschikbare middelen meer op aanvraag gaan inzetten.