Kwaliteitsvenster Leyenstein

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Leyenstein zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Leyenstein is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Een zinvolle dag
In 2021 werd er volop ingezet op talent. Dat geldt voor onze vrijwilligers, cliënten en familieleden maar ook voor onze medewerkers. Iedereen heeft een talent en moet deze in haar of zijn werkzaamheden altijd optimaal kunnen benutten. Op deze manier gaan we ook meer passende activiteiten aanbieden voor onze doelgroep, dit werd steeds vaker ingezet met kleinschalige projecten. Dit deden we samen in de hele Bommelerwaard en willen we in 2022 ook blijven doen. Het betrekken van de omwonenden uit de wijk is hierin ook een belangrijk streven. In 2021 is het activiteitenabonnement geïntroduceerd. Ca 75% van de cliënten maakt hier gebruik van. In 2022 blijven we dit onder de aandacht brengen, bij cliënten en vooral ook de focus op omwonenden.

Eten en drinken
Het plan was om in 2021 aan de slag te gaan met een buffetopstelling realiseren in het restaurant, zodat cliënten écht zelf kunnen kiezen wat ze eten, maar ook de hoeveelheid zelf kunnen bepalen. Dit is wegens de coronabeperkingen helaas nog niet gerealiseerd.
Er was in 2021 wel een multiculturele thema-avond georganiseerd, maar wegens de coronamaatregelen helaas niet zo vaak als vooraf was gepland. Hier is in 2022, zodra het weer mocht, wel mee verder gegaan en kan er nu al teruggekeken worden op gezellige etentjes met thema’s zoals Onbeperkt spare-ribs, Paasbrunch en Schnitzelparadijs.

Methodisch werken
In 2021 is de leerafdeling doorontwikkeld naar echte ZIA; Zorg Innovatie Afdeling. Momenteel is er onduidelijkheid of de Leyenstein hiermee verder mag gaan, deze beslissing zal binnenkort door de Raad van Bestuur worden genomen.

In 2021 is er vanuit Waardigheid en Trots geïnvesteerd in samenwerkend coachen, te starten met teammanagers, kwaliteitsverpleegkundigen en verpleegkundigen. Er is gestart met enquêtes waaruit naar voren kwam wat de belangrijkste thema’s waren en eind van het jaar is begonnen met het samenwerken aan kwaliteit. In 2022 wordt dit thema doorgezet met vooral de focus op het in de kracht zetten van de verpleegkundigen.

Er werd meer gekeken naar de individuele behoeftes van de cliënt. Een voorbeeld hiervan is: routes zijn op een andere manier ingericht; een cliënt verblijft dan niet meer automatisch op de dichtstbijzijnde huiskamer. In 2022 wordt deze manier van werken geëvalueerd en bijgesteld. In 2022 is nu eerst de focus op binnenhalen en behouden van personeel. De grootte van de teams moet worden aangepast, huidige samenstelling is niet volgens de spelregels van ‘samen werken we zo’.

In het eerste en tweede kwartaal van 2021 is de locatie logistiek praktischer en overzichtelijker ingericht met alles wat betrekking heeft op hygiëne. Dit werkt prettiger voor alle betrokkenen.

Samenwerken
De zorgteams werken samen op basis van zelforganisatie, ze werken ook met een Sparbord en Actieplan. De teams Huishouding en Horeca zouden het traject Zelforganisatie eind 2020 doorlopen. Dit traject krijgt een andere invulling in verband met het traject ‘Samen werken we zo’. De teammanager H&F gaat dit samen met de teams oppakken.

Zorgtechnologie
Als we het hebben over kwaliteit van leven, dan hebben we het ook over de bewegingsvrijheid van de cliënten. Het plan was om in 2021 binnen het hele gebouw van De Leyenstein ‘Leefcirkels’ in te voeren. Uitgangspunt van de Leefcirkels is dat we cliënten met dementie niet méér beperken dan strikt noodzakelijk. Door meer bewegingsvrijheid wordt de leefwereld van de bewoner groter en is er meer ontmoeting met andere cliënten en bezoekers.

Er is gestart met het aanleggen van de technologie, door leveringsproblemen van de software heeft de uitrol vertraging opgelopen en is deze pas in 2022 gereed.