Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers   Vrijwilligers  


Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Medewerkers

In maart 2023 heeft wederom het jaarlijkse ervaringsonderzoek plaatsgevonden om zo te weten hoe de medewerker het werken bij BrabantZorg ervaart. Uit de laatste gegevens blijkt dat de tevredenheid onder medewerkers is verbeterd, maar we gaan nog meer aandacht besteden aan werkplezier en ontwikkeling van medewerkers.

Vrijwilligers

In 2023 gaan we meer inzetten op het contact met de vrijwilligers. Vooral gericht op het gewaardeerd voelen en gezien worden. 

Daarnaast willen we verbetering doorvoeren op het gebied van informatievoorziening en ontwikkeling van de vrijwilligers. We gaan hierop het cursus/trainingsaanbod aanpassen op basis van de behoefte van de vrijwilligers. We denken hierbij onder andere aan b.v. dementievriendelijk werken en eten & drinken verzorgen voor mensen met slikproblemen (op afdelingen waar dit voor kan komen).