Passende en veilige zorg en ondersteuning

In 2022 is het aandachtspunt om beter multidisciplinair aan de slag te gaan voor het geven van de juiste zorg.

Ook het bespreken van en borgen van een goede opvolging van de Melding Verbeter Acties (MVA’s) heeft tijdens teamoverleg nog aandacht nodig. In de uitvoer van de PRISMA’s zit een stijgende lijn, dit houden we vast voor 2022.