Passende en veilige zorg en ondersteuning

In 2023 blijven we de kennis uit 2022 in de praktijk brengen. We verwachten dat resultaten op nog meer vlakken positief uit de bus komen. Hierin kunnen we verbetering laten zien. Het nieuwe format voor het Multi Disciplinair Overleg (MDO) gaat in ieder geval bij alle cliënten uitgevoerd worden. We willen dit proces nog beter finetunen, zodat we een verbetering zien in het multidisciplinair werken op onze locatie.

Melding Verbeter Actie (MVA’s)

Gedurende dit jaar blijven we veel aandacht besteden aan het bespreken en opvolgen van de MVA’s. Rollen liggen hiervoor weggelegd bij de teammanager, kwaliteitsverpleegkundige en zorgteam. De positieve trend uit 2022 nemen we hierin mee, wat nog meer gaat zorgen voor een verbetering in de kwaliteit van zorg. 

Er worden aan de hand van MVA’s analyses gemaakt en deze worden besproken in het teamoverleg en hierop worden verbeteracties uitgezet. Deze verbeteracties worden geëvalueerd. Tevens wordt de cliëntenraad hierover geïnformeerd.

Veiligheid en Arbo

Specifiek kijkend naar Veiligheid en Arbo, staat veiligheid hoog in het vaandel op onze locatie. Er worden regelmatig veiligheidsrondes gelopen door medewerkers van BrabantZorg, maar ook door externe partijen. De preventiemedewerker van de locatie coördineert deze veiligheidsrondes. In 2023 heeft de veiligheidsronde al plaatsgevonden. Momenteel worden de aandachtspunten die hieruit voortgekomen zijn uitgewerkt.