Kwaliteitsvenster Dagbehandeling

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Dagbehandeling zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Dagbehandeling is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Zonnelied en Nieuwehagen
Afgelopen jaren is onderscheid gemaakt in revalidatiegroepen en stabilisatiegroepen. Hierdoor kan bij de revalidatiegroepen meer de aandacht gelegd worden op het revalidatieklimaat en de terugkeer naar huis. Ten gevolge van de maatregelen rondom Covid-19 is er afgeschaald op het aantal revalidanten. Het werken met oefenkaarten met een individueel programma kan helpen bij de eigen regie voor de cliënt. Dit willen we ook in 2022 meer uitrollen.

Voor dagbehandeling somatiek Het Zonnelied wordt in 2022 gekeken om te gaan werken in koppeldagen waarbij gerichter individuele zorg en behandeling kan worden gegeven.

De Wellen

Familieparticipatie
In 2021 is een start gemaakt met de aanwezigheid van de cliënt bij het MDO, waardoor deze nog meer centraal staat en eigenaar is van zijn/haar eigen doelen. Dit bevalt goed en hier gaan we mee door in 2022. Gedurende 2022 gaan we ook over naar SamenZorggesprekken, waarbij de rol van de voorzitter onder de aandacht is.

Aandachtsvelders
De revalidatieafdeling en de dagbehandeling zetten in tegenstelling tot woonzorg wel aandachtsvelders in. Er is hier door de teams gekozen om wel gebruik te blijven maken van aandachtsvelders. Daarbij is wel gericht gekeken of de aandachtsvelder ingezet wordt voor beide teams of per team binnen de revalidatieafdeling. In 2022 worden de puntjes op de ‘i’ gezet omtrent de teamafspraken waardoor de zelforganisatie wordt geborgd.