Innovatie en samenwerking

Samenwerkingspartners

Wij werken in de regio, maar steeds vaker ook daarbuiten, samen met verschillende partijen op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Bekijk hier selectie van onze samenwerkingspartners.

Zorgtechnologie

Zorgtechnologie helpt de cliënt in het behouden van zijn zelfstandigheid. Ook kan door de inzet van zorgtechnologie efficiënter gewerkt worden en is het gebruikmaken van hulp die zorgtechnologie kan bieden minder belastend voor een zorgmedewerker. We willen dat zorgtechnologie leidt tot zinnige zorg en meer eigen regie voor de cliënt en mantelzorger.

In 2021 is veel geïnvesteerd in de volgende toepassingen van zorgtechnologie:

  • Beeldzorg - dit maakt zorg op afstand mogelijk.
  • Steunkousenzorg - hiermee kunnen cliënten zelf steunkousen aan- en uittrekken.
  • Freestyle Libre - ondersteunt cliënten met diabetes die hiermee zelf de bloedspiegel kunnen controleren zonder bloed te prikken.
  • Medicijntoediening met behulp van dispensers - geeft cliënten meer regie bij het tijdig innemen van medicatie.
  • Maatje - een robot die cliënten ondersteunt bij dagstructuur en die stimuleert meer te bewegen.
  • Sensoring - zoals Leefcircel die cliënten met dementie meer bewegingsvrijheid geeft

In 2022 gaan we meer focus aanbrengen op de inzet van zorgtechnologie. Doel is dat met behulp van zorgtechnologie en in samenwerking met de cliënt en hun naasten, bepaalde inzet van
fysieke zorg voorkomen wordt of inzet van zorg verkleind wordt, terwijl er meer zeggenschap, zelfstandigheid en eigen regie bij de cliënt blijft. Cliënten en naasten weten dat BrabantZorg met zorgtechnologie werkt én waarom. Medewerkers worden bewuster en bekwamer in de inzet van zorgtechnologie én het aangaan van gesprekken hierover. Er wordt gebruikgemaakt van zorgtechnologie waarvan bewezen is dat het werkt zoals bedoeld.