Innovatie en samenwerking

Zorgtechnologie

Bij BrabantZorg maken we gebruik van zorgtechnologie: slimme hulpmiddelen en technologieën die het leven aangenamer maken, bijdragen aan zelfstandigheid én die zorgtaken over kunnen nemen. We zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan een fijne dag voor de cliënt, zijn omgeving en onze medewerkers. De ingezette koers van 2022 "Inzet van zorgtechnologie wordt de normaalste zaak van de wereld" gaan we in 2023 verder voortzetten en breder nagaan (mede op basis van klantproces en SamenZorggesprekken) waar mogelijkheden liggen om het (nog) beter te doen.

In 2022 hebben we meer focus aangebracht op de inzet van zorgtechnologie. Doel was dat met behulp van zorgtechnologie en in samenwerking met de cliënt en hun naasten, bepaalde inzet van fysieke zorg voorkomen wordt of inzet van zorg verkleind wordt, terwijl er meer zeggenschap, zelfstandigheid en eigen regie bij de cliënt blijft. We hebben een groei gerealiseerd binnen de inzet van beeldzorg en Medido. Deze twee interventies hebben een positief effect op de beschikbare capaciteit van zorg thuis.

De realisatie van T-Huiz heeft een duidelijk effect op het hoe en waarom van zorgtechnologie, en versterkt de samenwerking met andere organisaties binnen de zorg maar ook welzijn, gemeente, opleidingen en leveranciers. 

Doelen 2023:

  • Verdere opschaling van bestaande technologieën;
  • Organiseren van zorgtechnologie als programma;
  • Versterken samenwerking in de regio;
  • Ontwikkelen van opleidingsprogramma.