Leiderschap, governance en management

Governancecode Zorg

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgt BrabantZorg zeven principes voor de inrichting van de organisatie en de wijze waarop het bestuur en toezicht functioneert. Deze principes worden in de hele sector onderschreven en op waarde geschat. De code draagt bij aan het inrichten van een organisatie die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en het maatschappelijk vertrouwen. ‚ÄčIn 2020 en 2021 zijn de reglementen van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en de statuten in lijn gebracht met de nieuwe Governancecode Zorg 2022 en de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De visie op Toezicht is volledig gebaseerd op de principes van de Governancecode

Hier vindt u de Governancecode Zorg 2022.