ANBI-status

Op deze pagina vindt u informatie inzake onze ANBI-status.

Algemene gegevens

​​​Stichting BrabantZorg

Bezoekadres:
Gasstraat 20
5349 AA Oss

Postadres:
Postbus 176
5340 AD Oss

KvK, BTW en RSIN
KvK Oost-Brabant: 17225125
BTW-nummer: 8193.55.860.B01
RSIN-nummer: 819355860

Doelstelling

​​BrabantZorg staat voor zorg met aandacht. Aandacht voor mensen, voor ons werk en voor elkaar. Wij helpen mensen om plezierig te wonen, in een vertrouwde en veilige omgeving en ondersteunen hen om zélf regie te voeren. Een leven waarin wat te kiezen valt, waarin niet de regels of de beperkingen centraal staan, maar de relatie tussen mensen die iets voor elkaar willen betekenen. In Nederland behoren wij tot de koplopers in de ouderenzorg omdat wij menselijke warmte en betrokkenheid vanzelfsprekend vinden, net als kwaliteit en professionaliteit in ons werk. Dat is onze missie. Iedere dag opnieuw.

Bestuurders en functies

Drs. M. Haagh-Reijne (Miriam)
Voorzitter Raad van Bestuur

Drs. F.E. Brandsma (Felicia​)
Lid Raad van Bestuur

Drs. V.T. Schouten (Vincent)
Lid Raad van Bestuur

Beloningsbeleid

Bestuurders BrabantZorg
De beloning van de leden van de Raad van Bestuur is vermeld in de toelichting op de jaarrekening en is getoetst aan de beloningscode bestuurders zorg (BBZ) en de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Raad van Toezicht
De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is vermeld in de toelichting op de jaarrekening en is gebaseerd op de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg (NVTZ) en de Wet Normering Topinkomens (WNT) die vanaf 1 januari van kracht is. De bezoldiging van toezichthouders wordt jaarlijks door de remuneratiecommissie getoetst aan de normen uit de WNT en waar nodig aangepast. Eenmaal per jaar evalueert de Raad van Toezicht zijn functioneren.

Medewerkers
​Beloningsbeleid voor medewerkers vindt plaats volgens de CAO VVT​.​

Overige

​BrabantZorg Jaardocument​

Jaarrekening 2021